Därför måste Karlstad växa

Insändare
PUBLICERAD:
Ledande politiker svarar på varför det är så viktigt att Karlstad fortsätter växa.
Foto: Fredrik Karlsson
Replik på ”Karlstad måste inte alls växa”, 23/8-20

Vi förstår att förändringar i stadsrummet väcker både positiva och negativa känslor, men för att Karlstad ska kunna fortsätta vara en attraktiv stad krävs det att vi bygger fler bostäder, på ställen där folk vill bo, och många vill bo i stadskärnan.

Om människor inte flyttar hit och om vi inte bygger så kommer vi ganska snart befinna oss i en situation där en krympande skara unga försörjer en växande skara äldre, och det är så orter tynar bort och dör.

En kommun som inte tillåts växa kommer på lång sikt att drabbas av utflyttning, minskad attraktivitet och kraftigt reducerat skatteunderlag. I förlängningen kommer detta resultera i att vi inte längre kan driva den offentliga verksamheten, välfärden blir lidande.

För att Karlstad ska fortsätta vara en konkurrenskraftig och attraktiv kommun krävs det bland annat en god tillväxt, attraktiva bostadsmiljöer, bra skola och barnomsorg, trygg äldreomsorg och ett tilltalande kulturliv.

Attraktiva livsmiljöer behöver kombineras med goda kommunikationer och goda förutsättningar för näringslivet och företagsetableringar. Allt detta försöker vi skapa förutsättningar för.

Vi bygger för den framtid vi vill se, och i den framtiden fortsätter Karlstad att växa.

Niklas Wikström (L), kommunalråd och ordförande i barn- och ungdomsnämnden

Erik Nilsson (KD), kommunalråd och ordförande i stadsbyggnadsnämnden

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.