Hoppa till huvudinnehållet

"Vi följer aktuella rekommendationer"

Publicerad:
Värmlands smittskyddsläkare svarar här på tidigare insändare som kräver att munskydd används i större omfattning. Foto: Magnus Andersson/TT

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Svar till: ”Lars Sundqvist, Ulla-Britt Nilsson och Leif Jansson”, 21/8

De åtgärder som införts i såväl samhälle som i vård och omsorg för att stoppa smittspridning av covid-19 har sedan början av pandemin haft som fokus att i första hand förhindra att de allra sköraste blir drabbade.

Vi är eniga med insändarna att det är av yttersta vikt att skydda omsorgstagare mot smitta och vi har stor förståelse för oron för sina anhöriga.

Personal ska använda skyddsutrustning i form av visir i kombination med munskydd vid vård av en person med symtom förenliga med covid-19. Syftet med det är att skydda personalen mot smitta.

Den fråga som insändarna nu lyfter är en helt annan, det vill säga att personalen ska använda samma skyddsutrustning för att skydda patienter och omsorgstagare mot eventuell presymtomatisk smitta. Motiveringen till det är att det finns beskrivet att smitta i vissa fall skett en tid innan symtomdebut.

För att förhindra smittspridning i vårdmiljöer krävs bland annat god handhygien, adekvat städning och ändamålsenliga lokaler. Det är också viktigt att patienter och omsorgstagare med smitta kan isoleras från övriga på enheten om så skulle behövas. Detta gäller inte enbart för covid-19, utan dessa grundprinciper gäller generellt för att minska risk för smittspridning.

När det gäller ytterligare åtgärder för att minska smittspridningen av covid-19 i vårdmiljöer, har Folkhälsomyndigheten publicerat rekommendationer om åtgärder inom omsorgen; ”Åtgärder för att minska risken för smittspridning av covid-19 från personal till äldre omsorgstagare och patienter”. Dessa dokument finns i två delar – en kortversion och ett bakgrundsdokument.

I dokumenten anges, att man kan överväga användning av antingen munskydd eller visir som ett tillägg till övriga rutiner för att ytterligare försöka minska risken för smitta från personal utan symtom till omsorgstagare.

Folkhälsomyndigheten redovisar i dessa dokument vilka evidens som finns för olika åtgärder och även för- respektive nackdelar med såväl munskydd som visir. Det anges också tydligt att övriga grundläggande åtgärder är viktigast och att verksamheterna ska tillse att dessa är implementerade innan man överväger tillägg med visir eller munskydd.

När det gäller användning av munskydd konstateras i dokumenten att det finns få studier av munskyddens inverkan på spridning av luftvägsvirus och ingen studie som rör covid-19 eller som specifikt har undersökt spridning från personal (symtomatisk eller asymtomatisk) till omsorgstagare och patienter.

Studierna av effekten på att stoppa smitta från bäraren av munskydd handlar huvudsakligen om att begränsa smittan i samhället i stort, inte smittspridning till särskilt riskutsatta inom vård och omsorg.

I Region Värmland infördes rekommendationen om användning av visir i all kontakt med omsorgstagare i kommunal vård inklusive hemtjänst redan i maj – flera veckor innan Folkhälsomyndigheten gav ut ovanstående rekommendationer. I juni utökade vi rekommendationen till att gälla även vid all kontakt med patienter i hälso- och sjukvård. Majoriteten av regionerna har hittills valt att inte lägga till munskydd eller visir utan förlitar sig på övriga åtgärder.

Smittskydd Värmland följer således Folkhälsomyndighetens aktuella rekommendationer.

Vi är självklart öppna för att revidera våra rekommendationer utifrån förändrat kunskapsläge och eventuella nya nationella riktlinjer från Folkhälsomyndigheten.

Ingemar Hallén

Smittskyddsläkare

Anna Skogstam

Bitr. smittskyddsläkare

Artikeltaggar

Anna SkogstamFolkhälsomyndighetenIngemar HallénInsändareSmittskydd VärmlandVärmlands län