Ge oss en migrationspolitik som främjar företagande

Publicerad:
Migrationsverkets långa handläggningstider och de nyanländas vilja att bidra till svenska samhället har därför fått dem att hitta jobb, starta UF-företag och även börjat forma en framtid som entreprenörer i Sverige, skriver Håkan Nilsson, Erik Nordlöf och Urban Widholm. Foto: Susanne Lindholm/TT

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Dessa människor är en kraft att räkna med. De som har arbete och betalar skatt under asyltiden bör därför få stanna kvar i landet, skriver Håkan Nilsson, Erik Nordlöf och Urban Widholm.

Migrationsfrågan debatteras hårt just nu. Tyvärr handlar det mer om volymer och mindre om vilken politik som främjar integration och tar tillvara den kunskap och entreprenörsanda som finns bland nyanlända.

Sveriges asyllagstiftning hör till de strängaste inom EU. Det är inte många reella hot som finns mot de asylsökande i hemlandet som anses tillräckligt allvarliga för att Migrationsverket ska bevilja asyl. Ändå framhålls det från vissa håll som ett problem när asylsökande kan stanna kvar i Sverige som arbetskraft. Migrationsverket underkänner dessutom ofta byte från asyl till arbete som grund för uppehållstillstånd, av mer eller mindre märkliga skäl. Migrationsverket anser exempelvis att afghanska pass duger som resehandling inför en deportation eller för att få ett skattenummer, men inte för att få uppehållstillstånd.

Vi företagare som anställt nyanlända tycker att detta är absurt. Vi vet att nyanlända bidrar till ekonomisk tillväxt i Sverige, eftersom landet tack vara migrationen fått en större ekonomi. Flyktinginvandringen 2015 har bidragit till att små kommuner kunnat växa. Vi vet också att många nyanlända kommer från kulturer med stort entreprenöriellt tänkande och med en unik kunskap och yrkesskicklighet som idag är svårt att finna i Sverige.

Så skriver du en debattartikel

Migrationsverkets långa handläggningstider och de nyanländas vilja att bidra till svenska samhället har därför fått dem att hitta jobb, starta UF-företag och även börjat forma en framtid som entreprenörer i Sverige. Dessa människor är en kraft att räkna med. De som har arbete och betalar skatt under asyltiden bör därför få stanna kvar i landet. På så sätt kan de fortsätta att bidra, samtidigt som de slipper deporteras till landet de flydde från.

I juli 2016 antog Sverige en temporär lag (SFS 2016:752) där tillfälliga uppehållstillstånd blev huvudregel. Den temporära lagen begränsar även möjligheten till familjeåterförening. För oss framstår det som självklart att detta inte ökar drivkraften att integreras i ett samhälle. Företagarna, som företräder 60 000 företagare, har därför i sina remissvar gällande den tillfälliga lagen 2016 och dess förlängning 2019, uttryckt stor oro för vad tillfälliga uppehållstillstånd betyder för asylsökande och företag som behöver deras kompetens:

”...tidsbegränsade uppehållstillstånd ger nyanlända invandrare begränsade möjligheter att delta i insatser under tiden för det temporära uppehållstillståndet vilket begränsar deras möjligheter att ta del av relevanta etableringsinsatser. Det i sin tur riskerar försena och försvåra nyanländas etablering på arbetsmarknaden. Genom att förlänga lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige förlängs därmed generellt även företagens svårigheter att hitta kompetent arbetskraft.”

Vi vill ha en asylpolitik som:

• främjar integration och företagande. En förutsättning är permanenta uppehållstillstånd.

• underlättar byte från asylsökande till arbetssökande. Det ska löna sig att arbeta även för asylsökande. De som arbetar och sköter sig ska få stanna i Sverige.

• är human. Låt unga ensamkommande stanna och fortsätta att bidra (oavsett om de uppfyller den nya gymnasielagens märkliga regler baserade på datum för ansökan och första avslag, samt föråldrade krav på anställningsform), trots att Migrationsverket av någon ofattbar anledning menar att den starkaste identitetshandlingen, passet, inte gäller för att styrka identitet i Sverige.

Håkan Nilsson

Vd, David Design

Erik Nordlöf

Vd, Städakuten i Värmland AB & CrossFit Mejeriet

Urban Widholm

Entreprenör

Artikeltaggar

DebattErik NordlöfEUFöretagandeFöretagarnaMigrationMigrationsverketUng företagsamhet

Läs vidare