Satsa på att rusta upp Inlandsbanan

Debatt | Coronaviruset
UPPDATERAD:
PUBLICERAD:
Projektet har stöd i samtliga kommuner längs bansträckningen och har utan tvivel även stöd i grannlandet Norge som när det gäller infrastruktur i norr är beroende av Sverige, skriver Björn Öberg.
Foto: Lennart Nygren/TT
När svensk ekonomi nu genomgår en sammandragning lika stor eller större än depressionen på 1930 talet kan man kanske förvänta sig att regeringen har detaljstuderat vilka investeringar i infrastruktur som kan genomföras i närtid och direkt, skriver Björn Öberg.

När ekonomin utsätts för prövningar behövs politiska satsningar. Det här gällde i USA under depressionen på 1930-talet, då president Franklin D Roosevelt inledde The New Deal, och det gäller Sverige i dag. Inom det område som jag själv är engagerad i, infrastruktur, ser jag dock få tecken på något snabbfotat och handlingskraftigt ledarskap från regeringen. Låt mig med ett exempel belysa vad som kan och bör göras och där allas ögon nu borde vara riktade mot infrastrukturminister Tomas Eneroth (S).

Till skillnad från USA på 1930-talet har vi i Sverige en trög process vad gäller investeringar i infrastruktur. Utredningar, politiska beslutsprocesser och inte minst ämbetsverken gör att en infrastrukturminister som vill genomföra något väsentligt i princip måste rivstarta. Och inte ens med en rivstart kommer man särskilt långt om projekten kräver utredningar, domstolsprocesser och annan tidsödande administration. Någon rivstart blev det inte heller för nuvarande regering under hösten 2018.

Men när svensk ekonomi nu genomgår en sammandragning lika stor eller större än depressionen på 1930 talet kan man kanske förvänta sig att regeringen har detaljstuderat vilka investeringar i infrastruktur som kan genomföras i närtid och direkt. Om så har skett har man säkert funnit att det finns åtminstone ett infrastrukturprojekt som kan påbörjas redan hösten 2020: upprustningen av Inlandsbanan – en järnväg på 110 mil genom halva Sverige med början i Kristinehamn vid Vänern och med slut i Gällivare i norr.

Inga miljödomar, tågplaneprocesser eller miljökonsekvensutredningar behövs eller lägger hinder i vägen. Projektet har stöd i samtliga kommuner längs bansträckningen och har utan tvivel även stöd i grannlandet Norge som när det gäller infrastruktur i norr är beroende av Sverige. Det enda som behövs är att infrastrukturminister Eneroth visar prov på ledarskap och handlingskraft.

Nuvarande parlamentariska läge gör det förmodligen svårt att formulera ett program för investeringar i infrastruktur som ens kan liknas vid Roosevelts ”New Deal”. Men med Centern och Liberalernas stöd kanske arbetet på infrastrukturdepartementet ändå kan accelereras. När finansminister Magdalena Andersson (S) visat sig villig att föra en expansiv ekonomisk politik borde allt strålkastarljus nu därför riktas mot infrastrukturdepartementet och minister Eneroth eftersom det är det här departement som kan och ska leverera projekten.

Det som saknas tycks vara viljan att få något gjort liksom insikten om att det faktiskt finns instrument i regeringens egen verktygslåda som kan och bör användas för att stimulera svensk ekonomi. Regeringens stöd av Inlandsbanan är ett sådant instrument

Björn Öberg

Advokat specialiserad på stora infrastrukturprojekt

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.