Hoppa till huvudinnehållet

Replik: Nu förbättrar vi lärarutbildningen

Publicerad:
I vår vision och strategi utvecklar vi vår lärarutbildning med förankring i forskningen. Vi kommer att utveckla forskarskolor och öka antalet forskarstudenter, skriver Jessica Eriksson och Nina Thelander.
I vår vision och strategi utvecklar vi vår lärarutbildning med förankring i forskningen. Vi kommer att utveckla forskarskolor och öka antalet forskarstudenter, skriver Jessica Eriksson och Nina Thelander. Foto: Helena Karlsson

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Det allra bästa sättet att öka utbildningens attraktivitet, och därigenom öka söktrycket, är att satsa på en lärarutbildning med hög kvalitet, skriver Jessica Eriksson och Nina Thelander.

Svar till Roger Haddad och Anton Sjöstedt (NWT 28/7).

Lärarutbildningen på Karlstads universitet tar ansvar för att råda bot på lärarbristen. Vi bygger ut antalet platser så att fler kan söka högre utbildning. Det behövs särskilt nu med ett vikande arbetsmarknadsläge. Genom vår nya vision och strategi stärker vi också kvaliteten på lärarutbildningen. På så vis ökar såväl attraktiviteten som genomströmningen.

I en debattartikel i NWT den 16 juli tar socialdemokraterna Gunilla Svantorp och Matilda Ernkrans upp satsningen på bristyrkesutbildningar som presenterades i vårbudgeten, som bland annat omfattar lärarutbildningen. Karlstads universitet har redan till hösten byggt ut lärarutbildningarna med 5 procent och vi planerar att bygga ut ytterligare inom de närmaste åren, i enlighet med regeringens intention.

I ett svar på artikeln argumenterar Roger Haddad och Anton Sjöstedt från Liberalerna emot att bygga ut lärarutbildningen, trots att de är överens med regeringen om att det råder en stor och ökande lärarbrist. I sin argumentation citerar de Björn Åstrand, tidigare dekan för lärarutbildningen vid Karlstads universitet: ”Det gör att de som kommer in har svagare gymnasiebetyg och att fler inte klarar sina kurser. Det är en paradox som är svår att lösa att vi behöver utbilda fler lärare, men för att få en bättre kvalitet behöver vi utbilda färre”.

Så skriver du en debattartikel

Att vi nu kan ta emot fler studenter beror på att arbetsmarknadsläget försämrats kraftigt på grund av coronasmittan. En högre arbetslöshet innebär att fler söker till högre utbildning. En annan faktor är att kullarna för unga vuxna kommer att öka det närmaste decenniet. Sammantaget leder detta till att det går att bygga ut lärarutbildningen med bibehållet söktryck. Det innebär att de studenter som antas kommer att ha lika bra förkunskaper som tidigare studenter, trots utbyggnaden, och att genomströmningen därmed inte kommer att försämras.

Men lika viktigt är det som vi kan göra lokalt för att öka genomströmningen. Lärarutbildningsnämnden på Karlstads universitet har därför tagit fram en ny vision och strategi, som bland annat syftar till en utbildning som ger en tydligare yrkesidentitet, genom progression och integration mellan praktik och teori. Det är sådana faktorer som vi vet efterfrågas av lärarstudenter och där brister leder till avhopp.

Det allra bästa sättet att öka utbildningens attraktivitet, och därigenom öka söktrycket, är att satsa på en lärarutbildning med hög kvalitet. I vår vision och strategi utvecklar vi vår lärarutbildning med förankring i forskningen. Vi kommer att utveckla forskarskolor och öka antalet forskarstudenter. Kopplingen mellan yrkets praktik och forskningen stärks genom förbättrad samverkan med skolhuvudmännen. Lärarprogrammen är utbildningar där studenterna erövrar förmåga att möta alla barns och elevers behov. En viktig aspekt av vår vision är en högre grad av internationaliserad verksamhet, vilket också kommer att öka attraktiviteten.

Med dessa förändringar kan vi både öka attraktiviteten och genomströmningen. Vi på lärarutbildningen på Karlstads universitet anser att det är en bättre lösning med tanke på lärarbristen, än Haddads och Sjösteds förslag om lägre volymer.

Lärarutbildningen på Karlstads universitet

Jessica Eriksson

Dekan

Nina Thelander

Prodekan

Artikeltaggar

Anton SjöstedtArbetslöshetCoronavirusetDebattGunilla SvantorpJessica ErikssonKarlstads universitetLärareLiberalernaMatilda ErnkransRoger HaddadSocialdemokraterna