För lite, för sent, fortsätt

Ledare | Coronaviruset
PUBLICERAD:
Finansministern är njugg.
Foto: Magnus Hjalmarson Neideman/SvD/TT
De stöd till näringslivet som regeringen under stor vånda och framför allt press från Moderaterna till slut fick på plats för att hantera de ekonomiska effekterna av coronaviruset har alla floppat. Regeringens bedömningar om hur mycket stöden skulle kosta har inte varit i närheten av de faktiska kostnaderna.

Stödet för korttidspermitteringar beräknades uppgå till 95 miljarder kronor. Hittills har dock endast i sammanhanget ynka 27,5 miljarder utnyttjats. Det är under 30 procent av vad som förväntades. Och på det viset fortsätter det.

Fem miljarder kronor reserverades för hyresstöd. Länsstyrelsen i Västra Götaland, som samordnar stödet, har bara fått in ansökningar motsvarande 1,1 miljarder. Drygt 20 procent av prognosen.

Det stöd som satt längst inne för regeringen, som oppositionen verkligen fick driva på för att få igenom och som regeringen slog sig för bröstet som mest för var det så kallade omställningsstödet. Finansdepartementet beräknade att detta krishanteringens flaggskepp skulle kosta 39 miljarder. Hittills har en miljard nyttjats. Det är alltså under tre procent av vad som väntats.

Det råder ingen tvekan om att behovet av olika stödinsatser har varit enormt. Ändå har de stöd som faktiskt har presterats varit konsekvent underutnyttjade. Detta måste lända till eftertanke och självrannsakan hos regeringen.

Dessvärre verkar regeringen vara inne på motsatt spår. Finansminister Magdalena Andersson (S) förklarar för Dagens Nyheter (18/8) att det troligen beror på att finansdepartementet har varit så stressat. Det vore förstås en tänkbar förklaring, och det kan inte råda något tvivel om att människorna på finansen har arbetat långt mer än heltid under våren. I ett stressat läge när utredningar och eftertanke är en lyx man inte har råd med så blir resultatet aldrig optimalt.

Allt annat vore faktiskt mirakulöst. Självklart är stöden inte optimala. Men kanske ledde situationen också till att stöden blev direkt dåligt utformade. Men det är inte vad Andersson syftar på. Hon menar enbart att prognoserna kan ha blivit dåligt gjorda. Inget annat tyder ens på en tillstymmelse av självkritik.

Hela resonemanget ekar av statsminister Stefan Löfvens tidigare uttalande om att det inte går att uttala sig om den svenska strategins förtjänster och brister. Däremot kunde han säga med säkerhet att regeringen har gjort rätt val i varje läge.

Detta duger inte. Regeringen måste inse faktum. Stöden är suboptimalt utformade, annars hade de använts mer. En annan tänkbar faktor är att många har skrämts av agerandet kring utdelningar där företag blivit återbetalningsskyldiga efter att omtolkningar gjorts av regelverket mitt under krisen.

Hur många konkurser har skett i onödan bara för att människor är mer rädda för regeringens oberäknelighet än för pandemin? Hur många liv riskerar ännu att slås i spillror för att regeringen vägrar att inse att stöden måste justeras för att få avsedd verkan?

Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna har alla aviserat att omställningsstödet måste förlängas. Det pågår också försök att få det att omfatta egenföretagare – en kategori som utgör en stor del av svenskt näringsliv men som inte omfattas av stöden.

Regeringen bör kunna tyda tecknen i tiden. Stöden är otillräckliga och dåligt utformade. De måste förbättras, förlängas och kompletteras.

Detta är en ledarartikel som uttrycker tidningens politiska linje. Nya Wermlands-Tidningens politiska etikett är konservativ.