Stärk beredskapen mot bränder

Debatt | Coronaviruset
PUBLICERAD:
Slutligen är det viktigt att det internationella samarbetet fungerar väl, så att vi mellan länderna i närområdet kan hjälpa varandra på det sätt som skedde under skogsbränderna 2018, skriver Pål Jonson och Alexandra Anstrell.
Foto: Adam Wrafter/SvD/TT
Vid flera av de större kriserna i Sverige de senaste åren, som coronakrisen, har stora brister uppmärksammats när det gäller ledning och samordning, skriver Pål Jonson och Alexandra Anstrell.

Sverige har i allt högre utsträckning drabbats av allvarliga skogsbränder. De stora bränderna 2014 och 2018 var särskilt allvarliga och ställde Sveriges krisberedskap på svåra prov. Sedan dess har förmågan att bekämpa skogsbränder stärkts genom bland annat utökade flygplans- och helikopterresurser samt fler skogsbrandsdepåer runt om i Sverige. Moderaterna ser dock behov av ytterligare förbättringar när det gäller ledning och samordning samt genom att stärka räddningstjänsten.

Förmågan att släcka större skogsbränder är tätt förknippad med Sveriges generella krishanteringsförmåga. Vid flera av de större kriserna i Sverige de senaste åren, som coronakrisen, har stora brister uppmärksammats när det gäller ledning och samordning. Det har lett till ett senfärdigt agerande och att kriser blivit allvarligare än vad som hade varit nödvändigt.

Moderaterna vill därför inrätta ett nationellt säkerhetsråd direkt under statsministern som kan utgöra den centrala krisledningen vid större kriser så som coronakrisen eller skogsbränderna. Vi vill också stärka det civila försvaret, vilket spelar en viktig roll för Sveriges krisberedskap, inte minst när det gäller att kunna hålla lager av viktiga varor som läkemedel, sjukvårdsutrustning och livsmedel.

Räddningstjänsten är central för att svensk krisberedskap ska kunna fungera. Det är räddningstjänsten som hanterar till exempel bränder, översvämningar och kemikalieutsläpp. Räddningstjänsten finns i hela landet och utgörs till stor del av deltidsbrandmän som det finns ett stort rekryteringsbehov av. Moderaterna vill därför bygga ut utbildningen av räddningstjänstpersonal och förbättra villkoren för deltidsbrandmännen.

Slutligen är det viktigt att det internationella samarbetet fungerar väl, så att vi mellan länderna i närområdet kan hjälpa varandra på det sätt som skedde under skogsbränderna 2018. Då fick Sverige värdefull hjälp från länder som Polen, Italien och Tyskland med både personal och materiel. Det är därför bra att EU:s civilskyddsmekanism kommer att stärkas.

Nästa kris kommer aldrig att se ut på exakt samma sätt som den förra. Sveriges krisberedskap måste stärkas på bredden för att kunna hantera många olika sorters kriser. Moderaterna lägger därför skarpa förslag som syftar till att göra Sverige förberett och robust.

Pål Jonson (M)

Försvarspolitisk talesperson

Alexandra Anstrell (M)

Ledamot av försvarsutskottet

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.