Hoppa till huvudinnehållet

EU är en vinn-vinn-situation

Publicerad:
Jean Monnet, som räknas till EU:s pionjärer, ska ha sagt att Europa kommer att skapas av kriser och vara summan av de lösningar som tas fram för att hantera dem. Det kallas för Monnets lag, skriver Anton Sjöstedt.
Jean Monnet, som räknas till EU:s pionjärer, ska ha sagt att Europa kommer att skapas av kriser och vara summan av de lösningar som tas fram för att hantera dem. Det kallas för Monnets lag, skriver Anton Sjöstedt. Foto: Vadim Ghirda/AP

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Är det viktigare för Sverigedemokraterna att sydländska EU-länders återhämtning uteblir än det är att sätta press på sina partigruppskamrater i Polen, skriver Anton Sjöstedt.

Jean Monnet, som räknas till EU:s pionjärer, ska ha sagt att Europa kommer att skapas av kriser och vara summan av de lösningar som tas fram för att hantera dem. Det kallas för Monnets lag. Euro- och migrationskrisen kännetecknades av bristfällig krishantering, men berodde det på för lite eller för mycket samarbete? Mer EU behövs i krissituationer istället för mindre. Skogsbränderna 2018 är ett bra exempel på när mer EU i form av EU:s civilskyddsmekanism gjorde skillnad i en krissituation. Om Monnets lag stämmer är också EU:s långtidsbudget och återstartsfonden ett viktigt steg i rätt riktning mot mer och inte mindre solidaritet. Skrivelserna om rättsstatens principer är också välkomna, trots att vi liberaler hade velat gå längre på den punkten.

Prat om givar- och mottagarländer och att de påstådda givarländerna får dras med nedskärningar på hemmaplan avslöjar ett allvarligt fel i Sverigedemokraternas uppfattning om EU. Felet är den populistiska tron att unionen är ett nollsummespel istället för en vinn-vinn-situation. Fred och välstånd i Europa är syftet med EU och kompromiss, sammanhållning och solidaritet är vägen dit.

Ingen fick allt i förhandlingarna, men alla får något. Från den återstartsfond som ska ersätta länders utlägg som orsakats av coronapandemin har till exempel 1,3 miljarder kronor frigjorts för svensk del, varav 800 miljoner via EU:s budget för regional utveckling. Till slut måste vi alltså fråga oss, vad är alternativet till att lösa svåra situationer tillsammans? Liberalernas svar; sämre.

Så skriver du en debattartikel

Vi måste fråga oss om Sverige, landets invånare, Värmland och värmlänningar vinner på att andra EU-länder återhämtar sig? Siffrorna och Liberalernas svar; ett rungande ja! Enligt EU-kommissionen tjänar varje svensk person cirka 30 000 kronor per år på den inre marknaden samtidigt som bidraget per svensk person till långtidsbudgeten inte ens kommer uppgå till 10 000 kronor per år. Dessutom uppskattar EU-kommissionen att Sverige varje år tjänar 300 miljarder kronor tack vare EU:s inre marknad.

I Värmland, enligt Handelskammaren Värmland, härrör en femtedel av jobben i länet från det globala näringslivet. Den största exporten från Värmland går till andra EU-länder och EU:s inre marknad är en fördel för skogsindustrin och för små företag, det sistnämnda enligt en rapport från Kommerskollegium.

Vi liberaler är övertygade frihandelsvänner och Cecilia Malmström (L), tidigare EU-kommissionär med ansvar för handelsfrågor, mottog Svenska Internationella Handelskammarens förtjänstmedalj från kungen ”för internationella insatser till gagn för näringslivet”. Därför anser vi liberaler att återstartsfonden inte bara är nödvändig för välståndet i andra EU-länder, utan också för välståndet hemma i Sverige.

Avslutningsvis är det talande att populister i sitt fördömande av EU:s långtidsbudget och återstartsfonden utelämnar att skrivelserna om rättsstatens principer, vilka var tänkt att sätta press på länder där regeringarna inskränker bland annat domstolsväsende och pressfrihet samtidigt som de mottar EU-stöd, inte gick tillräckligt långt.

Är det viktigare för Sverigedemokraterna att sydländska EU-länders återhämtning uteblir än det är att sätta press på sina partigruppskamrater i Polen? Det var en liberal prioritering att respektera rättsstatens principer, men det fanns inte nog med starka röster som delade vår prioritering. Liberalerna kommer dock alltid att kämpa för att dessa principer respekteras i EU!

Anton Sjöstedt (L)

Kommunfullmäktigeledamot i Arvika och kandidat i senaste EU-valet

Artikeltaggar

Anton SjöstedtCecilia MalmströmCoronavirusetDebattEUEU-kommissionenHandelskammaren VärmlandLiberalernaSverigedemokraterna