Tobé: Brottsbekämpning behövs på EU-nivå

Signerat
PUBLICERAD:
Vi vill att Europols resurser ska utökas, att myndighetens befogenheter ska stärkas och att polisarbetet bland annat särskilt ska inriktas på att stoppa smugglingen av vapen och narkotika, så att tillflödet till de kriminella gängen stryps, skriver Tomas Tobé.
Foto: Peter Dejong/AP

Direkt från Europaparlamentet

Ökade insatser inom EU för att bekämpa den gränsöverskridande brottsligheten är helt nödvändiga, skriver Tomas Tobé.

Skjutningar, sprängningar och gängbrottslighet är tyvärr allvarliga samhällsproblem i Sverige sedan en längre tid. Dessvärre missas ofta ett viktigt perspektiv vad gäller lösningar. De nationella åtgärder som måste till i Sverige behöver också kompletteras med arbete på EU-nivå. Ökade insatser inom EU för att bekämpa den gränsöverskridande brottsligheten är helt nödvändiga. Det skulle stärka möjligheterna att stoppa gängkrigen och de vedervärdiga skjutningarna i Sverige.

Tidigare i år kom uppgifter om att antalet skjutningar har ökat i Sverige, jämfört med samma period 2019. Gänguppgörelser pågår, särskilt i våra storstäder. Men även i mellanstora städer som Karlstad sker skjutningar regelbundet. Den senaste tiden har flera fruktansvärda skottdåd också uppmärksammats. I en förort till Stockholm föll en ung flicka tragiskt offer. Det varnas för ökade risker för att oskyldiga ska fortsätta att drabbas i gängens skottlinjer.

Vi moderater har länge krävt att kraftiga åtgärder vidtas i Sverige för att stoppa skjutningarna och bryta upp gängen. Det handlar bland annat om förstärkningar av den svenska polisen, fördubblade straff för brott kopplade till gänguppgörelser och förbättrade förutsättningar för att genomföra utredningar och få till fällande domar.

Samtidigt göds ofta gängkonflikterna av droger och illegala vapen som smugglats genom Europa in i Sverige. Problemen som härrör till gränsöverskridande brottslighet är omfattande runt om i landet och i hela Europa.

Insatser i enskilda länder kommer inte att räcka. Ska vi bekämpa gängen kan vi inte ha ett för snävt nationellt perspektiv. Vi driver därför på för att EU-samarbetet ska användas mer till brottsbekämpning, genom EU:s myndighet för polissamarbete: Europol.

Europols arbete behöver trappas upp och förbättras. Vi vill att Europols resurser ska utökas, att myndighetens befogenheter ska stärkas och att polisarbetet bland annat särskilt ska inriktas på att stoppa smugglingen av vapen och narkotika, så att tillflödet till de kriminella gängen stryps.

Under hösten väntas förslag från EU-kommissionen om just formerna för Europol. Jag har därför börjat arbeta för att reformeringen ska gå i en riktning som rejält förstärker polissamarbetet, så att vi gemensamt i Europa kan bekämpa den gränsöverskridande brottsligheten, som gängen och stöldligorna.

Efter initiativ från oss moderater så har frågan om gränsöverskridande brottslighet och situationen i Sverige redan varit uppe på agendan i Europaparlamentet. I debatten lyftes så väl problem som lösningar och den ledde fram till att EU-kommissionen gav besked om att de avser stödja insatserna mot brottsligheten i Sverige. Detta kommer vi naturligtvis noga följa upp.

Vårt främsta vallöfte till svenska folket var att öka tryggheten i Sverige och Europa. Det fortsätter vägleda vårt arbete när det andra året på mandatperioden nu tar vid.

Tomas Tobé

Europaparlamentariker (M)

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.