Dålig ledning och styrning är grogrund till dålig ekonomi

Debatt
PUBLICERAD:
Vi har under flera decennier haft politiker som styrt vår kommun på ett oansvarigt och förkastligt sätt. Vi har alla fått erfara hur socialisterna har urholkat kommunens ekonomi och vanvårdat våra gemensamma resurser, skriver Mats Hagström.
Foto: Tommy Andersson
Vi har inte råd att bedriva den kommunala verksamheten på det oansvariga sätt som socialisterna med sina lakejer har gjort. Vi kan inte ha politiker som kör oss på grund, skriver Mats Hagström.

Vi har alla tagit del av det politiska kaos som nu råder på Hammarö. Det råder inga tvivel om att oordning inom verksamheter och dålig ekonomi beror på dålig ledning och styrning. Så har även skett här inom Hammarö kommun. Vi har under flera decennier haft politiker som styrt vår kommun på ett oansvarigt och förkastligt sätt. Vi har alla fått erfara hur socialisterna har urholkat kommunens ekonomi och vanvårdat våra gemensamma resurser.

Mitt i rådande kaos så lämnar Centerpartiet och Miljöpartiet Hammarösamverkan. Vi ser detta som ett mycket märkligt beslut. Att sitta i en ledningsgrupp och inte ta ansvar för att reda ut kommunens kris, är för oss allt annat än hedervärt. Man kan dra en klar parallell med ”Kapten Ynkrygg”, Kaptenen på det italienska fartyget Costa Concordia, som lämnade sitt fartyg mitt under förlisningen och lämnade besättning och passagerare ombord till sitt öde. Vi är så klart inte förvånad över att dessa två partier nu lämnar en rådande samverkan, de har tidigare varit lakejer åt socialisterna på ön och kommer så också att vara i framtiden.

Nu har samtal startats mellan Moderaterna och Socialdemokraterna. Vi hoppas att Moderaterna inte är så blåögda att de överväger att samarbeta med de som är orsaken till en vanskött kommun. Det är inte det gamla och förkastliga vi vill ha tillbaka, vi vill se framåt och ta nya tag för att få ordning på Hammarö. Socialisterna har redan visat sin oförmåga och detta är inget som vi inom SD Hammarö vill skall få fortsätta.

Vad kan då Sverigedemokraterna Hammarö göra för att ändra på detta? Vi har ett starkt politiskt program som vi vill genomföra på ön, ett program som kommer att bringa ordning i det kaos som nu råder. Vi kan kalla det för ordning under ansvar. SD Hammarö vill att ordning, struktur och ett starkt ledarskap skall genomsyra all verksamhet i Hammarö. Målet med vårt program är att skapa ekonomisk balans inom vår kommunala verksamhet och detta görs genom att utföra en ordentlig översyn av verksamheten.

SD Hammarö vill satsa på kommunens kärnverksamhet. Det är det som måste prioriteras under flera år framöver. Flyktingmottagande är ingen kärnverksamhet, detta är en angelägenhet som rör staten. Att lägga 30-50 miljoner årligen på att ta hand om flyktingar är inte på något sätt till gagn för oss medborgare i Hammarö. Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet beslöt att ta emot mer än dubbelt så många flyktingar som staten fördelat till Hammarö, detta är helt oacceptabelt för oss.

SD Hammarö kommer inte heller att bygga något badhus på ön. Att ens ha planer på att i dagens ekonomiska läge lägga flera hundratals miljoner på att bygga ett badhus plus en kostnad på flera miljoner årligen i drift, ser vi som helt förkastligt och det visar på en total brist på omdöme från de politiker som har detta i sin planering.

Vi vill också att förvaltningarnas verksamhet skall styras och kontrolleras bättre från politikernas sida. Vi vill ha ett system som tidigt kan fånga upp eventuella brister. Vi anser att varje enskild förvaltning är autonom som har eget ansvar för tilldelad budget. Det är förvaltningscheferna som har det yttersta operativa ansvaret och det är också de som måste ställas till svars om de inte klarar av att sköta sitt jobb.

Vi har inte råd att bedriva den kommunala verksamheten på det oansvariga sätt som socialisterna med sina lakejer har gjort. Vi kan inte ha politiker som kör oss på grund. SD Hammarö tar gärna över rodret och styr oss av från det grund som vi nu står på och vi ser fram emot att styra Hammarö tillsammans med de partier som vill ta ansvar tillsammans med oss.

Mats Hagström

Ordförande, Sverigedemokraterna Hammarö

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.