För rättsstaten behövs nämndemännen

Debatt | Coronaviruset
PUBLICERAD:
Under den pågående coronapandemin har i stort sett inga rättegångar ställts in på grund av avsaknaden av nämndemän, skriver Linda von Beetzen och Stefan Blomquist.
Foto: JESSICA GOW / TT
Nämndemannasystemet har visat sig vara mycket robust och tillförlitligt, trots yttre påfrestningar under coronapandemin, skriver Linda von Beetzen och Stefan Blomquist.

På lördag den 15 augusti när Nämndemännens riksförbund (NRF) genomför sin digitala förbundsstämma kan vi nämndemän känna oss stärkta och stolta över den nyligen publicerade rapporten i Europabarometern. Enligt en färsk undersökning bland Europas medborgare genomförd i Europabarometern: ökar svenskarnas förtroende för det svenska domstolsväsendets oberoende. I andra länder såsom; Polen, Ungern och Kroatien, går förtroendet kraftigt ner.

Om vi inte är vaksamma kan domstolarnas oberoende, undergrävas av exempelvis politiska och ekonomiska påtryckningar. För att garantera oberoende domar i domstolarna är domares status och position, den enskilt viktigaste faktorn bland de tillfrågade i undersökningen,

Nämndemännens riksförbund (NRF) anser att nämndemannasystemet är en förutsättning för de svenska domstolarnas oberoende och en garant för att motverka politiska och ekonomiska påtryckningar. Nämndemännen i Sverige är beredda att kämpa hårt för att domstolarna förblir starka och oberoende. Nämndemännens riksförbund driver frågan om att vi måste: ”våga, värna och utveckla nämndemannasystemet – inte avveckla”.

Nämndemannasystemet har visat sig vara mycket robust och tillförlitligt, trots yttre påfrestningar under coronapandemin. Under den pågående coronapandemin har i stort sett inga rättegångar ställts in på grund av avsaknaden av nämndemän. Det är därför med oro som NRF kan del av larmrapporter från erfarna juristdomare, som framför att det föreligger risk för stora undanträngningseffekter i domstolarna.

Juristdomarna anser att domstolarna har getts nya förutsättningar och nya utmaningar. Främst beroende på att den grovt organiserade brottsligheten och gängkriminaliteten har ökat. Dessutom tenderar brottmålen i domstolarna att bli mera omfattande och ta längre tid. Till detta skall även läggas behovet av återtagning av alla övriga brott- och familjemål, som tvingats stå tillbaka på grund av coronapandemin.

NRF har tidigare under året varnat för denna undanträngningseffekt som beror på domstolarnas bristande resurser att kunna hantera det ökande antalet grova brott. Vidare har NRF också tidigare diskuterat behovet av att ”hela rättskedjan” måste analyseras och ses över. De dömande nämndemännen är naturligtvis en viktig och nödvändig länk i denna rättskedja.

NRF är beredda att kämpa hårt för att bevara och försvara rättsstatens principer och domstolarnas oberoende. De svenska medborgarna har rätt att kräva ett effektivt och opartiskt rättsväsende som innebär att de får de efterfrågade domarna inom rimlig tid. Behovet av ett starkt och oberoende rättsväsende är i dessa oroliga tider mycket stort. Låt oss tillsammans arbeta för att förtroendet för domstolarnas verksamhet ökar ytterligare.

Linda von Beetzen

Avgående förbundsordförande, Nämndemännens Riksförbund

Stefan Blomquist

Styrelsen i Nämndemännens Riksförbund

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.