Näringsliv och besöksnäring behöver en flygplats

Debatt
PUBLICERAD:
Vi har länge tryckt på att staten återigen borde ta över ansvaret för de regionala flygplatserna alternativt tillåta kommunerna att själva upphandla flygtrafik, något som vi inte har fått gehör för, skriver Niklas Wikström.
Foto: Liberalerna
För att Värmland även efter pandemin ska kunna vara en konkurrenskraftig och attraktiv region behöver vi välfungerande flygförbindelser med omvärlden, skriver Niklas Wikström.

Det kommer en tid efter pandemin utan restriktioner för in- och utrikesresor, en tid då vi återigen kan röra oss fritt över nationsgränser. Flyget möjliggör möten mellan människor där avstånden är långa. Det länkar samman ekonomier och kulturer och skapar relationer mellan människor från olika delar av världen, inte minst så knyter det samman Sverige och gör det möjligt att med en rimlig restid färdas över hela Europa.

Pandemin har så klart påverkat vår möteskultur och hur vi reser och troligtvis kommer framtiden innehålla fler digitala möten. Jag tror dock inte att den digitala tekniken kommer att kunna ersätta den mellanmänskliga kontakten, vi kommer även fortsättningsvis att behöva nå ut med snabba transporter i Sverige och vår omvärld.

För cirka tio år sedan beslutade riksdagen att statligt ägda Swedavia skulle ta över ansvaret för ett antal flygplatser runt om i Sverige, bland annat Karlstad Airport. Efter ett par år i statlig ägo hamnade flygplatsen återigen i Karlstads kommuns ägo. Kommunen har sedan dess tagit ansvar genom att både driva och finansiera flygplatsen eftersom det är en mycket viktig pusselbit för det värmländska näringslivet och besöksnäringen.

Vi har varit ytterst tydliga med att det Inte är rimligt att kommunen själva ska göra det utan att staten och/eller regionen ska bidra finansieringsmässigt. Regeringens förslag om ett tillfälligt driftstöd till de regionala flygplatserna är välkommet, men det är inte tillnärmelsevis tillräckligt för att täcka det beräknade underskottet.

Utan väl fungerande infrastruktur som till exempel järnväg, flygplatser och fibernät blir det svårt för Värmland att vara en konkurrenskraftig region där människor vill bo, arbeta och driva företag. En god tillväxt innebär både arbetstillfällen och investeringar, vilket skapar skattemedel som kan användas till fortsatta satsningar på exempelvis vård, skola och omsorg. För att Värmland även efter pandemin ska kunna vara en konkurrenskraftig och attraktiv region behöver vi välfungerande flygförbindelser med omvärlden.

På Karlstad Airport var vi tidigt ute med miljövänligt bränsle, något som jag och Liberalerna vill fortsätta satsa på. Om flyget ska kunna ses som ett hållbart sätt att resa krävs det att vi satsar på en grön och hållbar flygindustri. Vi vill även att Karlstad Airport fortsätter att förstärka sin profilering gällande grönt flygbränsle.

På Karlstad Airport har vi i nuläget brandflyg, ambulansflyg och ambulanshelikopter. Framgent ser vi gärna fler frakt- och privatflyg, militärflyg, men även fler charterdestinationer och så fort vi ser att möjligheten öppnas kommer vi att arbeta för att Karlstad Airport ska kunna erbjuda reguljärtrafik till minst en större flygplats i Europa men också till Arlanda.

Vi har länge tryckt på att staten återigen borde ta över ansvaret för de regionala flygplatserna alternativt tillåta kommunerna att själva upphandla flygtrafik, något som vi inte har fått gehör för. För att säkra flygtransporter i hela landet krävs det både mer resurser och fler åtgärder. De regionala flygplatserna är avgörande för regional näringslivsutveckling och en förutsättning för svensk turism och här måste staten och regionerna ta ett betydligt större ansvar. Om hela Sverige ska kunna leva och utvecklas behöver det gå från ord till handling.

Niklas Wikström

Ordförande och gruppledare, Liberalerna i Karlstad

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.