Skogsindustrin gillar inte värmländska skogsägare

Insändare
PUBLICERAD:
Insändarskribenten har synpunkter på hur värmländska hanteras.
Foto: Henrik Holmberg / TT
Värmländska skogsprodukter, sågtimmer, massaved och bränsleved, ligger kvar i skogen utmed skogsbilvägar och allmänna vägar samtidigt som det importeras stora mängder till Värmland från utlandet.

I stort sett varje gång man kör på E 18 eller riksväg 61 så möter man en norsk timmerbil som är på väg att lämna eller har lämnat virke till den värmländska skogsindustrin.

På järnväg kommer det i stort sett ett virkeståg per dygn från Norge till Värmland.

Detta pågår samtidigt som det ligger kvar virke som transporterats ut till väg och anmält för avhämtning, även vinteravverkat ligger kvar. Hur blir det med kvaliteten på detta virke?

I juni kom det ett brev från Skogsstyrelsen om barkborreangrepp, att stora delar av Götaland och Svealand är bekämpningsområde för granbarkborre. Vad skall man som skogsägare göra mer än att upparbeta och transportera till bilväg vindfällen och eventuellt barkborreangripna träd.

Vems är ansvaret när virket ligger kvar vid bilväg i skogen?

Har Skogsstyrelsen skickat något brev till företrädare för värmländsk skogsindustri om hur viktigt det är för dem att bidra till att begränsa angreppen på skogen, att inte virket ligger kvar vid bilväg under svärmningsperioden?

Det är inte första sommaren som det ligger kvar virke tills efter semesterperioden.

Är räddningen för värmländska skogsägare att det byggs flera virkesterminaler vid järnväg så att virket kan transporteras till Götaland där industrin efterfrågar det värmländska virket.

Liten skogsbrukare

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.