Hoppa till huvudinnehållet

Håll skadedjuren i styr

Publicerad:
Agera mot de alltför många kanadagässen.
Agera mot de alltför många kanadagässen. Foto: Hasse Holmberg / TT

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

För många är ett av sommarens stora glädjeämnen att kunna bada i sitt närområde. Dessvärre förstörs ofta upplevelsen av vildsvin, skarvar eller kanadagäss. Det och långt mer allvarliga bekymmer orsakas av vissa vilda djur. Genom utökad jakt och mer intensiv kommunal reglering kan man komma till rätta med problemen.

Varje år rapporterar många kommuner problem med vilda djur. Somliga har i ren desperation tagit till allt mer drastiska och okonventionella metoder för att hålla skadedjuren i schack. 2019 valde Skövde kommun att placera ut lysande plastormar i hopp om att skrämma bort gässen. Och man kan förstå desperationen.

Sedan kanadagässen inplanterades i Sverige under 1930-talet har deras antal ökat explosionsartat. I dag finns uppskattningsvis 20 000 till 40 000 par runt om i landet. På många håll skapar de stor skada. Kanadagässens fjädrar och avföring täcker badplatser och grönområden. I vissa fall har också gässens avföring gjort dricksvatten otjänligt och sjöar hälsofarliga att bada i.

Men även andra fåglar ställer till det. Ute i våra skärgårdsmiljöer utgör skarvarna, specifikt den svenska storskarven, ett återkommande problem. Den svenska allemansrätten gör att vi alla skall kunna besöka skog, mark och öar där vi befinner oss. Skarvflockarna förhindrar detta när de tar över hela öar och förstör dem med sin spillning. Markägarna kan inte heller använda sin egendom och får stora värden förstörda.

I skärgårdsmiljöer men även på andra platser utgör även sälar och vildsvin ett fortsatt problem. Sedan år 2000 har vildsvinspopulationen ökat drastiskt. Vid sekelskiftet fanns kring 10 000 vildsvin i landet och i dag är de fler än 100 000. Genom att böka runt på åkrar förstör de jordbruksmarker vilket leder till irreparabel skada för lantbrukarna. För fiskeindustrin utgör likaså sälarna ett omfattande problem. Stora fångster går förlorade när sälarna äter upp dessa, och dessutom förstörs fiskeredskapen.

Att Sverige har ett vitalt djurliv och en etiskt hållbar jakt är värden vi alla bör värna om. Strikta regler gäller för jakt. Djurpopulationerna måste dock hållas på sådana nivåer att djuren inte blir till skada för människor i deras vardag, eller för deras försörjning.

Flera möjliga åtgärder finns för att komma till rätta med problemen. Jakttiderna skiljer sig åt mellan olika regioner i Sverige. För kanadagäss och grågäss börjar jakten en vecka senare i Norrlandsregionen, då en stor del av gässen redan gett sig av. Generellt utökade jakttider i hela landet skulle därför vara ett effektivt sätt att komma till rätta med den skada olika vilda djur skapar. Likaså borde fler kommuner göra som Skövde och ta problemen på största allvar.

Tar kanadagäss eller skarvar över stränder och parker måste man kunna agera mot detta. Snabbt och resolut. Ingen skall behöva ta överdriven och onödig skada av dessa vilda djur.

Artikeltaggar

AllemansrättenFåglarLantbrukLedareSkadedjurVildsvin