Kärnvapen måste förbjudas

Publicerad:
I denna stund står 1 800 (av 14 000) spetsar redo att avfyras inom loppet av någon minut, med en total sprängkraft av 50 000 Hiroshima-bomber, skriver Fredrika Gårdfeldt med flera. Foto: John Parie/USAF/AP

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

För tre år sedan röstade 122 stater inom FN:s generalförsamling, däribland Sverige, rytande ”ja” till ett avtal som förbjuder kärnvapen. Trots brister är avtalets fundament rätt och relevant, skriver Fredrika Gårdfeldt med flera.

För 75 år sedan föll kärnvapen över de japanska städerna Hiroshima och Nagasaki. Över 200 000 människor dog. Än idag behandlas strålskadade och deras avkommor för följderna av attacken.

De senaste decennierna har världens tiotal kärnvapenmakter investerat stort i sina arsenaler. I denna stund står 1 800 (av 14 000) spetsar redo att avfyras inom loppet av någon minut, med en total sprängkraft av 50 000 Hiroshima-bomber.

Ett enda av dessa vapen kan urskiljningslöst utplåna en hel stad med miljontals invånare, vuxna som barn. Varje detonation får följder för hälsa och ekosystem i hundratals år. Ett kärnvapenkrig skulle leda till klimatkollaps och göra planeten obeboelig för mänskligt liv. Dessutom kostar vapnen totalt 120 miljoner kronor – per timme.

Kärnvapen är absurda och obegripliga. Deras blotta existens är så långt ifrån ett livsbejakande man kan komma. Deras dödskraft andas mänsklig hybris, och den relationslogik som bygger på ”en jämvikt av avskräckning” är minst sagt destruktiv.

Så skriver du en debattartikel

För tre år sedan röstade 122 stater inom FN:s generalförsamling, däribland Sverige, rytande ”ja” till ett avtal som förbjuder kärnvapen. Trots brister är avtalets fundament rätt och relevant. 4 av 5 svenskar stöder förbudet. Det senaste året har säkerhetsläget i dessa frågor dessutom försämrats avsevärd, bland annat genom att USA och Ryssland lämnar eller äventyrar flera avrustnings- och kontrollavtal, som INF, Open skies och Start.

Förra året meddelade dock regeringen att man inte undertecknar avtalet. Trots att regeringen själv framhåller att ”[h]otet från kärnvapen är större än på flera decennier”, och att ”kärnvapennedrustning [är] en central prioritering.”

Regeringens tvekan beror delvis på att en ratificering enligt FOI kunde skada Sveriges militära samarbeten med USA och Nato. Men borde inte vårt tydliga ställningstagande för nedrustning – en grundbult i svensk utrikespolitik – kunna rymmas inom ett sunt samarbete?

Kärnvapens illusoriska makt och ömsesidiga hot är del av en fruktansvärd global relationslogik som behöver förändras, inte accepteras. Regeringen har lovat ökad dialog om nedrustning, men ett tydligare och modigare steg vore att skriva under det förbud som röstats fram i FN, och som en stor majoritet av Svenska folket vill se.

Vi vill uppmana och uppmuntra regeringen att stå för sina ord om nedrustningens betydelse och skriva under FN:s konvention mot kärnvapen. För Hiroshima och Nagasaki får aldrig hända igen.

Fredrika Gårdfeldt

Svenska präster och pastorer mot kärnvapen

KG Hammar

Ärkebiskop emeritus, fredsteolog

Lotta Sjöström Becker

Generalsekreterare, Kristna fredsrörelsen

Benjamin Ulbricht

Präst, Gotlands fredscenter

Artikeltaggar

DebattFNFOIKärnvapenKrigNatoUSA

Läs vidare