Vandringen är mödan värd

Signerat
PUBLICERAD:
Det är naturligtvis fantastiskt att så många vill uppleva den skönhet som finns i fjällen, skriver Jonatan Lönnqvist.
Foto: Lars Pehrson / SvD / TT
När vi inte längre kan resa till andra världsdelar, längtar vi bort till en för många svenskar fjärran del av landet. Vi drömmer oss långt bort, men missar vad som finns i vår närmiljö, skriver Jonatan Lönnqvist.

De senaste åren har fjällvandring blivit en allt mer populär semesteraktivitet för svenskarna. Som en följd av pandemin har intresset i år varit större än någonsin. Men med fler resenärer till fjällen ökar också antalet nybörjare. Naturvårdsverkets fjällsäkerhetsråd har varnat för att många förstagångsbesökare i fjällen också ökar risken för olyckor och tillbud. Det vanligaste misstaget är att underskatta hur snabbt vädret kan slå om.

Det är naturligtvis fantastiskt att så många vill uppleva den skönhet som finns i fjällen. Men samtidigt finns det något symtomatiskt i det hela. När vi inte längre kan resa till andra världsdelar, längtar vi bort till en för många svenskar fjärran del av landet. Vi drömmer oss långt bort, men missar vad som finns i vår närmiljö.

För nästan var man än bor finns fantastiska vandringsleder inpå knuten. Många av dessa leder går visserligen inte upp på fjället, men de går genom skogar och kulturlandskap som visar en annan sida av vårt lands skönhet.

Tyvärr är många lokala leder dåligt skötta, exempelvis vad gäller skyltning. Även beträffande tillgänglighet finns mycket att förbättra. För den som inte har bil är det ofta svårt att ta sig till och från lederna. Genom att planera kollektivtrafik, så att det blir enkelt att ta bussen till och från en dagsetapp, kan fler få möjlighet att ta sig ut.

Att på nätet kunna hitta tydlig och samlad information, där den som är intresserad kan få hjälp att planera en dagstur eller längre sträcka, är också viktigt. Interaktiva kartor där man kan se var det är möjligt att övernatta eller äta mat är önskvärt. Likaså att det på förhand går att få en bild av hur krävande vandringen är. Väl ute på leden bör den vara så välmarkerad att det i princip är omöjligt att gå vilse.

Kommunpolitiker är i allmänhet förtjusta i att satsa stora summor på simhallar och idrottsarenor. Om de i stället lade en bråkdel av de pengarna på underhåll av, samt information om, lokala vandringsleder skulle svenskarna kunna bli ett mindre stillasittande folk. I många kommuner finns i dag till exempel Hälsans stig med promenadvägar i stadsmiljö. Vinsten för folkhälsan skulle kunna bli ännu större om fler även kom ut från staden.

Men att vandra är inte bara något som gynnar vår hälsa. Det är också en möjlighet att knyta an till vårt kulturarv. En vandringsled som passerar hembygdsgårdar, fornminnen och gamla bruksmiljöer ger oss chansen att lära oss mer om vår historia.

Välskötta vandringsleder torde även kunna locka de som drömmer om fjällvandring att först vara lagom äventyrliga på hemmaplan och på så sätt förbereda sig för mer krävande strapatser.

Att vandra kan vara en materialsport som tar hela semestern i anspråk. Det kan också vara en dagsutflykt som passar såväl ung som gammal. Men ju enklare det blir, desto fler kommer att vilja uppleva vårt land till fots.

Jonatan Lönnqvist

Svenska Nyhetsbyrån

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.