Replik: Socialdemokratisk underfinansiering

Debatt
UPPDATERAD:
PUBLICERAD:
Det förslag som försvarsministern presenterade leder till stora ambitionssänkningar av militära förmågor som både Försvarsmakten och försvarsberedningen har sagt är nödvändiga, skriver Pål Jonson, Marléne Lund Kopparklint och Kjell-Arne Ottosson.
Foto: Henrik Montgomery/TT
Regeringen var med andra ord helt isolerad eftersom fem partier har högre ambitioner för det kommande försvarsbeslutet. Det var detta som var skälet att försvarsministern avbröt förhandlingarna, skriver Pål Jonson, Marléne Lund Kopparklint och Kjell-Arne Ottosson.

Svar till Lars Mejern Larsson med flera (NWT 17/7).

Lars Mejern Larsson (S) med flera skriver att Socialdemokraterna tar ansvar för försvaret samt att Moderaterna och Kristdemokraterna agerar ansvarslöst genom att kräva att mer pengar tillförs försvaret efter 2025. Det ska också enligt artikelförfattarna vara skälet till att försvarsministern valde att avbryta försvarsförhandlingarna juni.

Vad som inte framgår av artikeln är att även regeringens stödpartier Liberalerna och Centerpartiet krävde exakt samma budgetförstärkningar för åren 2026-2030. Så gjorde även Sverigedemokraterna som också stödde vår uppfattning att cirka 4 miljarder extra även behövde tillföras åren 2021-2025. Sverige ska inte ha några fler underfinansierade försvarsbeslut.

Det inte var något annat parti än Miljöpartiet som stödde Socialdemokraternas förslag till försvarsöverenskommelse. Regeringen var med andra ord helt isolerad eftersom fem partier har högre ambitioner för det kommande försvarsbeslutet. Det var detta som var skälet att försvarsministern avbröt förhandlingarna.

I försvarspolitiken eftersträvar vi breda politiska överenskommelser. Det har tjänat svensk säkerhet väl. Att då avbryta förhandlingarna utan att ha presenterat ett seriöst ekonomiskt motbud eller försäkrat sig om en parlamentarisk majoritet är inte att ta ansvar för försvaret.

Det förslag som försvarsministern presenterade leder till stora ambitionssänkningar av militära förmågor som både Försvarsmakten och försvarsberedningen har sagt är nödvändiga för att hantera det försämrade säkerhetspolitiska läget i Sveriges närområde. Färre heltidsanställda soldater, mindre mängdmateriel och ambitionssänkningar med följder för cyberförsvaret och underrättelseverksamheten, färre ytstridsfartyg och stridsbåtar samt inga krigsavhållande långräckviddiga robotar är några av de saker som nu riskerar att bli konsekvensen i höstens försvarsbeslut.

För det andra hävdar artikelförfattarna att Moderaterna och Kristdemokraterna också verkar bortse från att ett militärt försvar inte kan fungera utan stöd från det civila försvaret. Det är ett anmärkningsvärt påstående. Det var först när riksdagen antog M/KD-budgeten i december 2018 som finansieringen av det civila försvaret faktiskt påbörjades.

Riksdagen har också tillkännagett till regeringen att arbetet med det civila försvaret gått alldeles för långsamt under de senaste åren. Vidare har regeringen, på förekommen anledning, fått kritik från bland annat MSB:s generaldirektör för dess saktfärdiga arbete med det civila försvaret. Att påstå att Moderaterna och Kristdemokraterna verkar bortse från det civila försvaret är att kasta sten i glashus.

Sverige är i dag det land i norra Europa som lägger minst andel av sin ekonomi på försvaret. Genom Rysslands angrepp på Ukraina och Georgien har landet visat att man är villig att rita om den europeiska kartan med militärt våld. Sverige behöver ett nytt, starkt och genomförbart totalförsvarsbeslut. Det är bra för Sverige men det är också bra för stabiliteten och säkerheten i norra Europa. Tyvärr är Socialdemokraterna inte beredda att skjuta till den ekonomi som krävs för att uppnå detta. Det är oroväckande.

Pål Jonson (M)

Ordförande för försvarsutskottet, riksdagsledamot för Värmland

Marléne Lund Kopparklint (M)

Riksdagsledamot för Värmland

Kjell-Arne Ottosson (KD)

Riksdagsledamot för Värmland

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.