Företagen behöver fortfarande krisstöden

Debatt | Coronaviruset
PUBLICERAD:
Under våren har över 30 000 personer varslats eller förlorat sina anställningar inom besöksnäringen, skriver Björn Hellman och Jonas Siljhammar.
Foto: Ali Lorestani/TT
Att då ta bort två av de viktigaste stödåtgärderna kommer att slå undan benen för företag som kämpar för sin överlevnad, med konkurser och ökad arbetslöshet som följd, skriver Björn Hellman och Jonas Siljhammar.

För stora delar av det svenska näringslivet är coronakrisen den största ekonomiska katastrofen i modern tid. Vi företräder två av de hårdast drabbade branscherna: livsmedelsproduktion och besöksnäring. Företag som tillsammans skapar över 250 000 jobb i hela landet.

Att tappa 50-90 procent av sin försäljning är egentligen inget man överlever. Att fler företag inte redan gått i konkurs beror till största del på företagens och deras anställdas kreativitet, flexibilitet och beslutsamhet. Men regeringens stödåtgärder har också varit en viktig livlina för många företag.

Att två av de företagsräddande åtgärderna, nedsatta arbetsgivaravgifter och omställningsstöd, nu avslutats gör oss därför mycket oroade. Läget är fortsatt extremt allvarligt för många företag och för dem är krisen långt ifrån över. Att då ta bort två av de viktigaste stödåtgärderna kommer att slå undan benen för företag som kämpar för sin överlevnad, med konkurser och ökad arbetslöshet som följd.

Vi märker en rädsla för kostnadschock i sommar hos många företag. En kostnadschock vi inte kan räkna med kommer att mötas av en återhämtad efterfrågan. Detta hämmar möjligheterna för många företag att satsa och konsekvenserna riskerar att bli allvarliga. Men, ännu är det inte för sent att förlänga åtgärderna och göra det lättare för företagen att få tillbaka de ekonomiska hjulen i snurrning.

Sommaren innebär inte att krisen är över. Under våren har över 30 000 personer varslats eller förlorat sina anställningar inom besöksnäringen och på livsmedelsindustrisidan räknar majoriteten av företagen med en sämre försäljning än förra sommaren.

För att öka möjligheten för företag att återanställa och undvika ännu fler konkurser och högre arbetslöshet behöver regeringens stödpaket till företagen förlängas. Livsmedelsföretagen och Visita föreslår därför:

• Att omställningsstödet förlängs till att gälla minst även maj och juni.

• Att nedsättningen av arbetsgivaravgifterna förlängs.

Sker inte detta kommer ännu fler företag att gå under och den redan höga arbetslösheten öka ytterligare. Att fortsätta med stöden skulle betala sig mångfalt i räddade jobb och företag och en betydligt snabbare återhämtning av svensk ekonomi.

Företagen får hela landet att leva. Utan dem försvinner mycket av det som ger liv till våra kvarter, orter och samhällen. Nu behöver de regeringens hjälp. Företagen vill inget hellre än att komma igång igen. Men då krävs att regeringen och samarbetspartierna stöttar dem till dess att de har tagit sig igenom den värsta delen av krisen. Genom att förlänga omställningsstödet och den nedsatta arbetsgivaravgiften skulle läget för många hårt prövade företag se något mindre mörkt ut. Det skulle ge företagen ökad tillförsikt och så småningom möjlighet att investera och återanställa.

Björn Hellman

Vd, Livsmedelsföretagen

Jonas Siljhammar

Vd, Visita

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.