Bröderna måste få gottgörelse

Ledare
PUBLICERAD:
Upprättelse åt bröderna Robin Dahlén och Christian Karlsson.
Foto: Adam Ihse/TT
I onsdags kom det upprörande, men ganska väntade, beskedet från justitiekanslern, JK, att de två bröderna i Kevinfallet inte får något skadestånd av staten. Preskriptionstiden hade helt enkelt gått ut. Men de måste ändå få någon ersättning.

Det var för två år sedan som Christian Karlsson och Robin Dahlén friades från alla misstankar om att de 20 år tidigare, när de själva var små barn, skulle ha mördat fyraårige Kevin i Arvika. Den nya utredningen kom till efter tv-journalisten Dan Josefssons avslöjanden om hur den dåvarande polisutredningen gått till. De båda bröderna utsattes för långa och invecklade förhör som kan kallas tortyrliknande.

Men eftersom de vara så unga blev det aldrig någon rättegång. Bröderna fick aldrig någon försvarsadvokat och fallet prövades aldrig rättsligt. Därefter fick de och familjen leva i två decennier med den falska vetskapen om att de hade mördat Kevin. Det går inte att sätta pris på vad de förlorat, men det borde inte hindra staten från att ändå ge dem ersättning för ideell skada.

Problemet är preskriptionstiden. Rent juridiskt så fanns det egentligen inget annat beslut för JK att fatta, så som lagen är skriven. Preskriptionstider finns också av en anledning. Rent generellt så måste man dra ett streck någon gång. Visserligen kan man fråga sig om det skulle kunna gå att beräkna preskriptionstiden på något annat sätt, eller att, som en av försvarsadvokaterna föreslagit, tillämpa FN:s tortyrkonvention utan preskriptionstid.

Det verkar dock något omständligt och godtyckligt. För framtida fall borde kanske preskriptionsreglerna ses över när det gäller sådana här fall. Bröderna skulle med nuvarande regler behöva begärt skadestånd medan de fortfarande var barn, och långt innan det avslöjats om alla de fel som begåtts. Nu är det emellertid svårt att komma runt dagens faktiska bestämmelser.

Alltså borde bröderna få ersättning av nåd, det som kallas ex gratia, av regeringen. Det vore det enda rätta och också det enklaste. Sedan huruvida det blir på den summa som bröderna har begärt – 10 miljoner kronor vardera – är underordnat så länge det är ett skäligt och proportionerligt belopp. Fallet är också smått unikt.

Bröderna kan också försöka stämma staten, och eftersom ersättning ex gratia är en sista utväg när alla andra möjligheter är uttömda, skulle kanske detta ske dessförinnan. Men det är behäftat med stora risker givet hur rättsläget är. Vid förlust skulle de även behöva betala rättegångskostnaderna. Hela processen skulle orsaka förnyat lidande för bröderna och deras familjer. Därför borde det bli frågan om en ex gratia-ersättning. Något annat vore omänskligt.

En anmärkningsvärd sak i den ursprungliga utredningen var att de anhöriga aldrig fick reda på möjligheten att föra en så kallad bevistalan, alltså en domstolsförhandling för att avgöra skuldfrågan även om de misstänkta var barn och inte kunnat dömas. Redan där och då hade det funnits stora möjligheter att stoppa utpekandet. Ännu ett skäl till varför bröderna måste få sitt skadestånd.

Regeringen vill förstås inte kommentera ärendet innan en eventuell ansökan om ersättning inkommit. Men de kunde signalera att en sådan skulle mottas välvilligt.

Detta är en ledarartikel som uttrycker tidningens politiska linje. Nya Wermlands-Tidningens politiska etikett är konservativ.