Hoppa till huvudinnehållet

Lärare förfalskade lärarlegitimation

Publicerad:
En lärare på Estetiska skolan i Arvika har förfalskat en lärarlegitimation och därmed felaktigt satt betyg. Det hela skedde 2016 men har polisanmälts först nu. Estetiska skolans högstadium har lokaler i före detta Esplanadskolan i centrala Arvika. Dess gymnasium återfinns i före detta tingshuset.
En lärare på Estetiska skolan i Arvika har förfalskat en lärarlegitimation och därmed felaktigt satt betyg. Det hela skedde 2016 men har polisanmälts först nu. Estetiska skolans högstadium har lokaler i före detta Esplanadskolan i centrala Arvika. Dess gymnasium återfinns i före detta tingshuset.

En lärare på Estetiska skolan i Arvika har satt betyg med en förfalskad lärarlegitimation. Ett drygt 40-tal elever i skolans årskurs nio har drabbats av detta. Det hela inträffade för några år sedan.

Läraren satte betyg utan giltig legitimation under läsåret 2015/2016 men det är först nu som saken polisanmälts.

När allt uppdagades sade läraren upp sig på dagen.

– Jag ser allvarligt på det inträffade och vi har förändrat våra rutiner så att det inte kan hända igen. Sedan 2016 kontrollerar vi alla lärarlegitimationer direkt mot Skolverket för alla våra lärare, såväl redan anställda som vid nyanställningar, säger skolans grundare, Lars-Inge Bjärlestam.

Måste ha leg

En lärare måste numera ha lärarlegitimation för att bli tillsvidareanställd och få sätta betyg själv. Lärarlegitimationen infördes 2011 men fram till juli 2015 fick även lärare utan legitimation men som fastanställdes före 2011 sätta betyg på egen hand. Ska en ej legitimerade lärare sätta betyg idag så måste det dock ske tillsammans med en legitimerad lärare. Vilket inte skedde i det här fallet.

På varje lärarlegitimation finns ett ärendenummer. Enligt vad AN erfar har förfalskningen gått till så att läraren i fråga använt en behörig lärares ärendenummer på sin falska legitimation.

Förfalskningen uppdagades 2016 i samband med att Estetiska skolan sökte statsbidrag hos Skolverket.

– Det var en digital ansökan vi fyllde i, som inte gick igenom, vilket väckte våra misstankar och förfalskningen upptäcktes, säger Lars-Inge Bjärlestam.

Lars-Inge Bjärlestam, grundare av Estetiska skolan.
Lars-Inge Bjärlestam, grundare av Estetiska skolan. Foto: Solveig Voyce

Kontakter

Någon polisanmälan vid det aktuella tillfället gjordes inte. Lars-Inge Bjärlestam säger dock till AN att han samma dag allt uppdagades kontaktade både Skolverket, en arbetsrättsjurist samt Arvika kommuns dåvarande grundskolechef Christian Persman.

– Vår juridiska expert rådde oss att inte polisanmäla, utan istället komma överens med läraren om att avsluta anställningen på dagen, vilket också skedde. Den juridiska expert jag konsulterade är arbetsrättsexpert på vår arbetsgivarorganisation.

Bekräftar

Christian Persman, tidigare grundskolechef i Arvika, numera projektledare.
Christian Persman, tidigare grundskolechef i Arvika, numera projektledare. Foto: Lars Swanö

När det gäller kontakten med Christian Persman bekräftar Persman att Lars-Inge Bjärlestam hörde av sig om det aktuella fallet.

– Jag tog emot informationen samt informerade i min tur min chef Per-Joel Sewelén, samt vår HR-avdelning, mest i syfte att ”ha koll” ifall berörd lärare skulle söka arbete hos oss framöver, säger Persman. Dessutom kollade vi upp vår egen personals lärarlegitimationer med Skolverket som en säkerhetsåtgärd, vilket visade att alla legitimationer var äkta.

Snabb åtgärd

Christian Persman tycker att friskolan agerade riktigt utifrån den information han har i ärendet. Att friskolan skulle anmäla sig själv till Skolinspektionen är snarare omvänt och fel, anser han. Huvudmän som kommuner och skolor anmäler inte sig själva.

Skolinspektionen ska i stället utifrån sitt eget regelverk och av egen kraft granska att skolor följer rådande lagstiftning. Det kan Skolinspektionen också göra via anmälningar men då som regel från utomstående, exempelvis föräldrar.

– Det viktiga från mitt perspektiv var att en åtgärd skedde, att lärarens anställning avslutades, en åtgärd som var snabb och kraftfull, säger Christian Persman.

Ingen lex Maria

Frida Eek, enhetschef på Skolinspektionen i Göteborg, ger i mycket Persman rätt i hans resonemang. Någon anmälan i ärendet finns inte hos Skolinspektionen och det finns heller inget krav om att sådana måste göras.

– Vi har inget som motsvarar ”lex Maria” i skolans värld. Däremot har huvudman och rektor ett ansvar för att genast rätta till brister som de själva upptäcker som en del i sitt kvalitetsarbete, säger Frida Eek.

Får bidrag

Arvikas skolchef, Per Joel Sewelén, minns inte riktigt om han 2016 fick information från Christian Persman, men förnekar inte att så var fallet. I juni i år fick han i alla fall förnyad information om ärendet från en utomstående part.

Arvika kommun ger bidrag till Estetiska skolan i form av elevpeng som motsvarar den kostnad kommunen har för sina egna elever, för 2020 uppgår den summan till 126 399 kronor per elev bosatt i Arvika.

– Min bedömning är att vi från kommunens sida inte kommer att agera i det här fallet. Det är huvudmannen, det vill säga friskolan, som får agera, säger Sewelén, och påpekar att det är Skolverket och Skolinspektionen som handhar legitimationsärenden och tillsyn av friskolor.

Sökte men fick nej

Från Skolverket anser man att ärendet är en fråga för polisen. Skolverket meddelar också att personen i fråga ansökte om legitimation som lärare men fick avslag, ett beslut som fattades i början av 2014.

– Sökande saknade en slutförd och utfärdad lärarexamen, därför avslog Skolverket ansökan, säger Daniel Hermansson Rivedal, Skolverket.

Nedlagt

Polisen har alltså utrett ärendet, vilket skett på annan ort än Arvika, men nyligen tagit beslut om att lägga ner förundersökningarna på grund av preskription. Brottsrubriceringen har varit två, urkundsförfalskning och bedrägeri. Anmälaren var anonym.

Lars-Inge Bjärlestam beklagar den förfalskade legitimationen och säger att de satta betygen från 2015/2016 gäller och är korrekta.

– När det gäller elevernas betyg är jag som rektor alltid ytterst ansvarig för att korrekta betyg sätts. Jag känner mig trygg i att eleverna fått korrekta betyg. Att läraren förfalskade lärarlegitimationen och skrev under betygen självständigt utan att en kollega också gjorde det ser jag dock som sagt var mycket allvarligt på.

Estetiska skolans högstadium.
Estetiska skolans högstadium.

Artikeltaggar

Anna WikstrandArvika kommunArvika kommunLars-Inge BjärlestamPer-Joel SewelénSkola och utbildningSkolinspektionenSkolverket

Så här jobbar NWT med journalistik: uppgifter som publiceras ska vara sanna och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.