Karlstads kommun behöver en ideell lotsfunktion

Debatt
PUBLICERAD:
Det behövs en kommunal lots där ytor kan skapas för att ta tillvara samskapande handlingskraft, skriver Anders Lindhe.
Foto: Daniel Strandroth
Det finns massor med ideella krafter som vill förstärka och förbättra befintliga kommunala ytor och i dag är det en runtbollning som väntar samt att man får börja om när man väl lyckas, skriver Anders Lindhe.

Som aktiv medlem i Skutbergets Wenner har jag praktiskt prövat och försökt ideellt samverka med Karlstads kommun och det har varit allt annat än enkelt. Ordföranden i föreningen har troligtvis världens mest prövade och längsta tålamod.

I detta läge skulle man kunna bli arg och konspiratorisk, men den sidan ligger inte för mig. Jag väljer att tro att vår kommun saknar de interna strukturerna för att möta ideella initiativ från Karlstadsborna. Det behövs en kommunal lots där ytor kan skapas för att ta tillvara samskapande handlingskraft.

Det finns massor med ideella krafter som vill förstärka och förbättra befintliga kommunala ytor och i dag är det en runtbollning som väntar samt att man får börja om när man väl lyckas och då möta en förvaltning som i sin tur hänvisar en vidare och så vidare. Kommunen kan gärna använda befintligt Kontaktcenter där det finns en kommunal motpart som kan vägleda förening eller annan ideell verksamhet. Troligt finns där både kompetens och resurser och kanske behövs då bara styrdokument och riktlinjer.

Som praktiskt exempel har vi Vildaparken i Väse som eldsjälen Jan Ståhl ligger bakom (i dag ordförande). De skulle exempelvis med ideell samverkan och möjlighet med företagssponsring berika allas vårt Skutberget. Detta är en sällan skådad framgångssaga och ideell verksamhet när den är som allra bäst.

Vid en inte allt för regnig sommardag lyfter Skutberget in mängder med tillresande samt lokal befolkning och vad får de se. En intill stängd motionscentral, sneda skyltar och överlag eftersatt underhåll. När tillresta turister frågar om man kan hyra saker så blir det kalla handen. Det är icke den bilden vi vill sprida om vår kommun.

Denna skrivelse är ej tänkt att vara negativ eller spä på rådande polarisering: Den är en önskan till kommunen och styrande partier eller varför inte oppositionen att se möjligheter i den ideella rörelse som Karlstad har gott om.

Övrigt finns ingen reklam eller marknadsföring av Skutberget (100 procent dolt), inte ens en ny entréskylt är på plats. Hjälp oss medborgare och tillresta att förevisa vårt underbara naturnära friluftsområde. Sänk tröskeln till ideell samverkan och skapa en ideell lotsfunktion.

Anders Lindhe

Medlem i Skutbergets Wenner

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.