Hoppa till huvudinnehållet

Kultur, folkhälsa och folkbildning

Publicerad:
Folkhögskolorna i Molkom, Klarälvdalen och Kristinehamn samarbetar i verksamheten i Filipstad som startade hösten 2019, skriver Elisabeth Kihlström med flera.
Folkhögskolorna i Molkom, Klarälvdalen och Kristinehamn samarbetar i verksamheten i Filipstad som startade hösten 2019, skriver Elisabeth Kihlström med flera. Foto: Lena Richardson

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Folkbildningen ska ge alla möjlighet att tillsammans med andra öka sin kunskap och bildning för personlig utveckling och delaktighet i samhället, skriver Elisabeth Kihlström med flera.

Det finns positiva samband mellan kulturupplevelser, eget skapande, hälsa och livsvillkor. Vi vet att utbildningsnivån har stor betydelse för att människor ska ha möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Folkbildning är en viktig del för att skapa en god folkhälsa. Värmlandssamverkan i kultur- och bildningsnämnden arbetar för att utveckla dessa områden.

Kultur uppstår i mötet mellan människor och skapas av oss alla gemensamt. Kulturen ger oss mening till att vidga den egna verkligheten och fantasin. Den kan hjälpa oss att växa som empatiska och inkännande människor. Kulturen, precis som moralen, håller ihop gemenskaper. Den är med och skapar förutsättningar för ett gott samhälle.

Värmland har ett stort utbud av kultur med många eldsjälar av stor betydelse för kulturen och dess utveckling. Vi vill skapa en överblick, en karta, över vad som sker inom området. Där både fria, professionella, kommunala och regionala aktörer bör återfinnas. Det skulle ge en bild av länets bredd inom kulturområdet, samtidigt som en ”kulturkarta” skapar nya förutsättningar till samarbeten och synergier mellan såväl professionella kulturaktörer som för det fria kulturlivet i länet. Vi i Värmlandssamverkan arbetar för att entreprenörs- och arrangörskapet i kulturlivet i Värmland ska utvecklas i positiv riktning och vill öka förutsättningarna för det.

Så skriver du en debattartikel

Folkbildningen ska ge alla möjlighet att tillsammans med andra öka sin kunskap och bildning för personlig utveckling och delaktighet i samhället. En högre bildningsnivå bidrar till bättre folkhälsa och stärkt demokrati. Folkhögskolornas frihet möjliggör att vi kan ställa om snabbt och möta de utmaningar som samhället står inför.

Ett bra exempel på det är när kultur- och bildningsnämnden tog beslut om att starta folkhögskoleverksamhet i Filipstad i samverkan med Filipstads kommun och arbetsförmedlingen. Folkhögskolorna i Molkom, Klarälvdalen och Kristinehamn samarbetar i verksamheten i Filipstad som startade hösten 2019. I Filipstad finns det 16 platser på allmän kurs för personer som saknar gymnasiebehörighet och ett antal platser på studiemotiverande folkhögskolekurs.

Kultur- och bildningsnämnden ska tillsammans med kommunerna och staten vara garanter för en väl fungerande kulturell infrastruktur som främjar allas möjligheter till kulturupplevelser, bildning och att utveckla skapande förmågor.

Den pågående coronapandemin har haft stor påverkan på samhället, kultur och idrott har drabbats hårt. Många arrangemang har ställts in. Kultur- och bildningsnämnden har gjort avsteg från gällande riktlinjer för att kunna ge stöd och kulturstipendier har utlysts. Det finns en stor kreativitet inom kultur och bildning och många arrangörer har hittat nya vägar, den digitala aktiviteten har ökat dramatiskt. Vi är glada för att Värmlands museum öppnas och att även filialerna i Torsby, Säffle och Filipstad kommer att vara öppna. Inför sommaren har många förändrat utbudet och det finns mycket att se och göra i Värmland i sommar.

Värmlandssamverkan i kultur- och bildningsnämnden

Elisabeth Kihlström (KD)

Berit Larsson (SiV)

Fereshteh Jalayer Hess (M)

Helene Torvaldsdotter Dehring (M)

Karl-Johan Adolfsson (C)

Niklas Lehresjön (L)

Artikeltaggar

CoronavirusetDebattElisabeth KihlströmKarl-Johan AdolfssonKlarälvdalens folkhögskolaKristinehamns folkhögskolaKultur- och bildningsnämndenMolkoms folkhögskolaRegion VärmlandVärmlands museumVärmlandssamverkan