Skutberget är till för alla

Debatt
PUBLICERAD:
Vi vill återigen förtydliga att Skutberget fortsatt ska vara till alla oavsett om besöket till exempel handlar om ett dopp i Vänern, promenad/joggingrunda i skogen, picknick på klipporna eller en dag på Muminvärlden, skriver Per-Samuel Nisser och Niklas Wikström.
Foto: Privat
Från politikens håll har vi sedan tidigare beslutat att under 2020 lägga 15 miljoner kronor på att rusta upp Skutberget oaktat en Muminvärld eller inte, skriver Per-Samuel Nisser och Niklas Wikström.

Skutberget är ett fantastiskt område som fortsätter att utvecklas. Det första beslutet om att komplettera friluftsområdet med ett särskilt besöksområde fattades av kommunfullmäktige 2005. Beslutet innebar att Skutberget skulle bli mer av ett besöksområde som skulle attrahera fler besökare.

Två år senare fattades ett beslut i kommunstyrelsen om att det skulle skapas planeringsmässiga förutsättningar för en upplevelseanläggning på Skutberget. Sedan dess har arbetet pågått för att möjliggöra detta och idag är vi framme vid att ett företag vill skapa Sveriges första Muminvärld på den nordöstra delen av området. Vårt mål är dock att utveckla och rusta upp hela Skutberget.

Från politikens håll har vi sedan tidigare beslutat att under 2020 lägga 15 miljoner kronor på att rusta upp Skutberget oaktat en Muminvärld eller inte. Pengarna är bland annat tänkta att användas till uppförandet av en äventyrslekplats samt rekreationsytor men också upprustning av spår, byggnader och entréer, för att nämna några exempel.

Detta är ett långsiktigt arbete för att utveckla Skutbergsområdet för alla med huvudfokus på barn och unga. Vår vision är att Skutberget i större utsträckning kan användas för att bedriva pedagogisk verksamhet genom till exempel kommunens bra och stora Naturskola.

Vi har under den senaste månaden uppmärksammat ett antal oroliga insändare och debattartiklar angående Skutbergets utveckling och framtid. Vi vill återigen förtydliga att Skutberget fortsatt ska vara till alla oavsett om besöket till exempel handlar om ett dopp i Vänern, promenad/joggingrunda i skogen, picknick på klipporna eller en dag på Muminvärlden.

Vi tycker det är positivt att Muminvärlden, First Camp och Högt & lågt genom stora investeringar valt att satsa på Karlstad och Värmland. Det skapar arbetstillfällen och positiva effekter som når handel, kaféer och restauranger såväl som hotell- och campingverksamhet.

Många unga får sitt första jobb och startar sitt arbetsliv inom dessa branscher. Det är extra viktigt att påminna sig om att företag som Muminvärlden, Högt & lågt och andra företag som bedriver verksamhet på Skutberget skapar viktiga vägar in på arbetsmarknaden. Detta med tanke på att samhället fortsatt lär vara påverkat av coronavirusets negativa effekter, att företag då kan erbjuda anställningar och framtidshopp efter en tuff period är mycket positivt för Karlstads kommun.

Vår förhoppning är, och kommer fortsatt vara att fler ska upptäcka det vackra Skutberget.

För det blågröna styret

Per-Samuel Nisser (M)

Niklas Wikström (L)

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.