Ge av nåd

Ledare
PUBLICERAD:
Ge Christian Karlsson och Robin Dahlén skadestånd.
Foto: Adam Ihse/TT

De båda bröderna Christian Karlsson och Robin Dahlén, som felaktigt pekades ut som fyraårige Kevins mördare, får ingen ersättning av staten. Det beslutade justitiekanslern i går. JK prövade inte ens sakfrågan eftersom preskriptionstiden har gått ut. Beslutet kan tyckas stötande med tanke på allt vad bröderna fått utstå, både under förhören och sedan deras förstörda barndom.

Kevinfallet var sannerligen ett allvarligt rättsövergrepp som staten måste gottgöra. Alternativen för bröderna nu är att stämma staten eller att begära hos regeringen att få skadestånd ex gratia – av nåd. Eftersom juridiken är otillräcklig så vore det enda rätta om regeringen av nåd gav de båda bröderna skadestånd, och samtidigt erkände det allvarliga övergrepp som skedde. En stämning skulle knappast öka statens anseende.

Detta är en ledarartikel som uttrycker tidningens politiska linje. Nya Wermlands-Tidningens politiska etikett är konservativ.