Fler och mindre reaktorer

Ledare
PUBLICERAD:
Säker el från kärnkraften.
Foto: Tomas Oneborg / SvD / TT
Om något så har den här sommaren visat på hur viktig kärnkraften är för vår energiförsörjning. Elbrist i södra landet gjorde att Ringhals 1 fick snabbstartas och det oljeeldade kraftverket i Karlshamn fick också köra i gång.

Den förtida avvecklingen av reaktorer i Oskarshamn och Ringhals kommer att ta en ände med förskräckelse när det blir kallt och elbehovet rasar i höjden. Briser i överföringskapacitet från vattenkraften i Norrland sätter gränser, liksom den väderberoende vindkraften. För ett stabilt elnät behövs kärnkraften, men politiken har mer eller mindre medvetet riggat systemet och marknaden så att kärnkraften straffas ut.

Moderaterna och Liberalerna kommer nu med ett förslag som skall underlätta för fler och nya kärnkraftsreaktorer i Sverige. Partiledarna Ulf Kristersson (M) och Nyamko Sabuni (L) skriver på DN Debatt (27/7) vi bland annat måste säkerställa utvecklingen och byggandet av nästa generations kärnkraft. Alltså den sortens kärnkraft där man tar tillvara redan använt kärnbränsle, som förutom mer energi också gör att en stor del av radioaktiviteten minskar. Någon mångtusenårig lagring av avfallet behövs därmed inte.

De talar sig också varma för den teknikutveckling som kommer att göra det möjligt att bygga flera små reaktorer snarare än några få stora. Sådana skulle kunna spridas mer över landet och till exempel försörja mindre och medelstora städer (som Karlstad) med el. De skulle även kunna användas till fjärrvärme och ånga till processindustrin. Rent allmänt är det en spännande utveckling för hela världen, så det skulle kunna lösa energiproblem på många håll i världen, och till och med för framtida baser i rymden.

Kristersson och Sabuni föreslår därför konkret att dagens förbud mot att driva mer än tio reaktorer tas bort, och att man tillåter att kärnkraft byggs på andra platser än där dagens kraftverk är belägna (alltså Ringhals, Oskarshamn och Forsmark). Även Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna ställer sig positiva till utspelet från M och L.

Det gör däremot förstås inte energiministern Anders Ygeman (S), som också förnekar att vi har någon större energikris. Elöverskotten är stora och ingen vill ändå bygga kärnkraft eftersom det inte är lönsamt, är hans svar. Det sista har han faktiskt rätt i. Och till det är också de borgerliga partierna medskyldiga, genom den tio år gamla energiuppgörelsen. Den som nu M och L vill ändra på i två punkter.

Men huvudproblemet för svensk kärnkraft är hur man riggat systemet och marknaden så att kärnkraften inte är tillräckligt lönsam, samtidigt som man ordentligt subventionerar så kallade förnybara energislag som vindkraft. Då kan kärnkraftsmotståndarna använda marknadsargumentet mot kärnkraftsvännerna, väl medvetna om hur det slår. Då är det heller inte konstigt att ingen är beredd att satsa på ny kärnkraft.

Det kommer dessvärre också att gälla även små och billigare reaktorer. Så även om tanken hos M och L är god och framåtsyftande så hjälper inte det om man inte gör något åt det grundläggande problemet om hur man med politiska metoder gjort att "elmarknaden" missgynnar kärnkraften.

Detta är en ledarartikel som uttrycker tidningens politiska linje. Nya Wermlands-Tidningens politiska etikett är konservativ.