Värmlands landsbygd har svårare att arbeta hemma

Debatt | Coronaviruset
PUBLICERAD:
Vi har sett det länge och nya Sifo-undersökningen bekräftar bilden – Värmlands landsbygd halkar efter städerna i digitaliseringen, skriver Regina Donato-Dahlström.
Foto: IP-Only
För att minska den digitala klyftan i Värmland måste vi öka takten i fiberutbyggnaden. Många har ett ansvar, inte minst vi som aktör, skriver Regina Donato-Dahlström.

Corona har gjort att vi arbetar hemma som aldrig förr. Och vi gör det digitalt. Internettrafiken har ökat med 60 procent och i en ny undersökning från Sifo säger sju av tio att de förväntas arbeta hemma. Undersökningen är också tydlig med att det krävs rätt tekniska förutsättningar för att lyckas med det. Saknar man exempelvis snabbt bredband är det fyra gånger så vanligt att man tvingas minska hemarbetet.

I svar efter svar från de tusen personerna i undersökningen visas vikten av ett snabbt internet för att kunna jobba hemma på ett effektivt sätt. Och denna möjlighet har långtifrån alla. Enligt Post- och telestyrelsen har 75 procent i Värmlands tätorter snabbt bredband, medan enbart 60 procent av landsbygdshushållen har det. Vi har sett det länge och nya Sifo-undersökningen bekräftar bilden – Värmlands landsbygd halkar efter städerna i digitaliseringen.

För att minska den digitala klyftan i Värmland måste vi öka takten i fiberutbyggnaden. Många har ett ansvar, inte minst vi som aktör. Vi har haft utmaningar med förseningar men är nu den aktör som investerar mest på fiberutbyggnaden i Sverige. Och det vill vi fortsätta göra. Men då krävs det rätt förutsättningar.

Ingen aktör har råd att bygga fiber till alla hushåll på landsbygden, inte minst till de glesbebyggda som återstår. Även regeringen vet detta, och har därför avsatt 650 miljoner kronor i stödmedel. Problemet är bara att deras egen myndighet – Post- och telestyrelsen – sagt att det krävs 22 miljarder kronor. Även våra politiker har ett ansvar.

Vi tror också på fler samarbeten, man kan nå långt om man diskuterar samfinansieringar och ägarskap över nätinfrastrukturen. Ibland är kommuner själva duktiga på att ta ansvar över bredbandsnätet, medan andra hellre vill fokusera på annan verksamhet och låta andra ta över nätansvaret och alla dess investeringar. Vi behöver alla vara pragmatiska och flexibla i dessa diskussioner.

Oavsett vilken väg vi väljer måste vi agera. Snabbt bredband är samhällsviktigt och det är inte bara hemarbete som står på spel utan även digitala vårdtjänster, flexibla utbildningar, social gemenskap och utveckling av näringslivet. Landsbygden ska inte tvingas stå utanför dessa möjligheter. Din bostadsadress ska inte bestämma vilka digitala möjligheter du har.

Regina Donato-Dahlström

Vd på IP-Only

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.