Varför Skutbergs-ja men Bomstad-nej?

Insändare
PUBLICERAD:
Insändarskribentenn har funderingar kring strandskyddet på Bomstad, Skutberget och några övriga platser.
Foto: Marcus Bryngelsson
Angående Länsstyrelsens överprövning av detaljplan på Bomstadbaden.

Jag undrar varför länsstyrelsen kan godkänna att strandskyddet på Skutberget kan tillåtas uppföra ett Muminland och inhägna ett stort område på Skutberget och stänga av det för allmänheten som då kommer att få betala för att röra sig i detta område som till större delen idag är orört. Detta är en stor inkonsekvens mot beslutet gällande Bomstadbadens detaljplan och rimmar dåligt med att hävda strandskyddet där, trots att allmänheten vid Bomstadbaden genom ett promenadstråk fritt kommer kunna röra sig runt hela campingens strand

Även hur det är ställt med alla gamla sommarstugetomter efter Vänerns kustlinje räknat från Segerstad ända ner till Dingelsundet.

Där kan man se hur de flesta tomterna är utdragna ända ner till vattenlinjen och avspärrade för allmänheten med pålade bryggor och stenmurar och bebyggda med ett flertal lyxvillor, det är inte längre sommarstugor.

Villorna ligger så tätt att någon passage för allmänheten ner till vattnet inte existerar.

Dessa så kallade strandtomter blir man bortjagad ifrån när och om man ens kommer fram, bortjagad av arga husägare.

Tittar man på tomtgränsernas dragning på Hitta.se så ser man att de flesta av de strandnära villorna inte har sin tomtgräns ända ut i vattnet.

Det finns några få undantag. Ett är väl Bomstadbadens camping som har sin tomtgräns ute i vattnet.

Så ska vi ha en öppen strandlinje så får väl länsstyrelsen börja i rätt ände. Och inte på Bomstadbadens lilla udde där folk kan promenera hur mycket de vill och utnyttja campingens alla faciliteter helt och hållet utan kostnad.

Bomstadbadens camping grundades redan år 1927 så i anspråkstagandet är rätt så gammalt.

Kjell Nygren, på Bomstad sen 1946

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.