Sverige behöver kärnkraft

Ledare
PUBLICERAD:
Ringhals kärnkraftverk med reaktorerna 3, 4, 1 och 2.
Foto: BJÖRN LARSSON ROSVALL / TT
Besluten om att avveckla kärnkraftsreaktorer och samtidigt subventionera en massiv utbyggnad av vindkraften har tagit en ände med förskräckelse. Mitt i sommaren har vi fått elbrist i södra Sverige och priserna har rusat i höjden. För att till nöds lösa den akuta situationen har man i förtid fått återstarta reaktor 1 i Ringhals. Samma reaktor som är tänkt att stängas ned permanent vid årsskiftet. Ett oljeeldat kraftverk i Karlshamn fick också sättas i gång. Och det här är bara början.

Allt detta beror på politiska beslut. Energipolitiken är en ödesfråga för ett utvecklat industriland som Sverige. Men trots detta har politikerna som medverkat till dessa huvudlösa beslut inte ha haft en aning om vad konsekvenserna av en nedstängning av kärnkraftsreaktorer blir. Den energikommission som lade fram betänkandet inför energiöverenskommelsen 2016 tog inte alls upp riskerna för effektbrist, vilket är mycket egendomligt. Beslutet blev därefter.

Anledningen är att det produceras för lite el i södra Sverige, i och med avvecklade kärnkraftsreaktorer. I norr finns vattenkraft och en utbyggd vindkraft men elnätet är inte dimensionerat för att föra över så stora mängder söderut. Stamnätet måste därför också byggas ut, men det är inte så enkelt som det låter. Det tar tid och kostar pengar, för att inte tala om alla de överenskommelser som måste slutas med markägare, samt olika naturhänsyn som måste göras.

I början av juli skrev flera företrädare för svensk basindustri – SKGS, skogen, kemin, gruvorna och stålet – en debattartikel i Dagens industri där de varande för konsekvenserna av den förda energipolitiken. För att klara industrins elbehov, som dessutom kommer att öka i framtiden, måste vi har en säker och planerbar elproduktion. Då fungerar det inte med väderberoende källor som vindkraft. För stabilitet i nätet behövs stabila källor och där är kärnkraften oöverträffad.

Alternativet är osäkerhet, nedläggningar, fördyringar och förlorade jobb. Och att effektbristen periodvis kommer att leda till manuella frånkopplingar av elanvändare. Denna risk har diskuterats för kalla vinterdagar, men nu hotade detta alltså under varma sommardagar. Vad händer till vintern om det blir kallt och vindstilla och man samtidigt skall stänga av Ringhals 1 permanent? Folk som får frysa i sina hem och titta under stearinljusen? Det vore ju rent pinsamt om Sverige skulle bli ett elmässigt u-land.

Det kommer inte heller att gå att täcka det med importerad el. Våra grannländer kommer också att behöva sin egen el. Någon teknik för mer storskalig lagring finns inte. Det enda realistiska är att driva kärnkraften vidare. Nyligen fastslog Strålsäkerhetsmyndigheten att Ringhals 3 och 4 kan drivas i 20 år till, och det planeras för en forskningsreaktor om fjärde generationens kärnkraft (som bränner kärnavfall) i Oskarshamn. Men kommer det att krävas ett överbelastat nät och avstängningar för att få politikerna att inse att kärnkraften behövs?

Detta är en ledarartikel som uttrycker tidningens politiska linje. Nya Wermlands-Tidningens politiska etikett är konservativ.