Hoppa till huvudinnehållet

Är coronapandemin ett hot mot vårt demokratiska system?

Publicerad:
Med färre politiker ökar klyftan mellan väljare och politiker ännu mer än vad den i dag är och den sociala och fysiska distansen som vi i dag tvingas leva med under coronapandemin kommer framöver att leda till ytterligare urholkning av vår demokrati, skriver Björn Samuelsson.
Med färre politiker ökar klyftan mellan väljare och politiker ännu mer än vad den i dag är och den sociala och fysiska distansen som vi i dag tvingas leva med under coronapandemin kommer framöver att leda till ytterligare urholkning av vår demokrati, skriver Björn Samuelsson. Foto: Joachim Lagercrantz

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Färre politiker innebär att fler beslut fattas av människor som inte kommer att ställas till svars för sina beslut vart fjärde år, skriver Björn Samuelsson.

Demokrati är det minst dåliga sättet att styra ett land med. Ungefär så uttryckte sig den brittiske Premiärministern Winston Churchill. Och jag håller gärna med honom. Jag hävdar också att vårt demokratiska samhällssystem sakta men säkert håller på att urholkas genom att vi i kommuner, regioner och på riksnivå hela tiden jobbar på att minska antalet politiker. Sedan början på 1950-talet lär antalet politiska uppdrag, och därmed antalet politiker, minskat med cirka 50 000.

I min värld så kräver demokrati fysisk och social kontakt mellan våra folkvalda politiker och väljarna/medborgarna. Jag brukar använda Vålberg, en kommundel i Karlstads kommun som tidigare var centralort i Nors kommun som exempel på vad jag menar.

Innan kommunsammanslagningen fanns det cirka 70 folkvalda politiker i denna kommun. Så gott som alla invånare i kommunen kände till någon/några politiker. Man var arbetskamrater, grannar, släkt med, medlemmar i samma idrottsförening o s v. Det betyder att när man förde samtal vid olika tillfällen så fanns det oftast politiker med vid dessa samtal.

Så skriver du en debattartikel

I dag tror jag att de folkvalda politiker som finns i denna kommundel kan räknas på ena handens fingrar och det betyder att de flesta människor där inte känner någon politiker, aldrig samtalar med någon politiker och det betyder också att politiker väldigt sällan får direktkontakt med invånarna i denna kommundel.

Förutom givetvis när politiken ibland gör nedslag där och lockar kommuninvånarna med budskap som ”kom till Vålbergs centrum tisdag klockan 16.00-18.00 och prata med Din politiker. Och som extra dragplåster bjuds man på kaffe.

Vardagssamtalen om politik med politiker har helt uteblivit. Färre politiker innebär inte färre beslut i en kommun. Färre politiker innebär att fler beslut fattas av människor som inte kommer att ställas till svars för sina beslut vart fjärde år. Jag tror tyvärr att den nu pågående Coronapandemin kommer att påskynda denna utarmning av demokratin.

Hörde nyligen Moderaternas gruppledare i riksdagen uttala sig om att M var för att minska antalet ledamöter i riksdagen från nuvarande 349. Just nu är det ju 55 ledamöter som tjänstgör och enligt honom skulle det fungera mycket bättre med ett minskat antal riksdagsledamöter. Många kommuner har ju sammanträtt med reducerat antal kommunfullmäktigledamöter och jag tror att Coronapandemin kommer att leda till minskningar av kommunfullmäktige- och regionfullmäktigeförsamlingar.

Med färre politiker ökar klyftan mellan väljare och politiker ännu mer än vad den i dag är och den sociala och fysiska distansen som vi i dag tvingas leva med under coronapandemin kommer framöver att leda till ytterligare urholkning av vår demokrati. Och jag tror tyvärr att många i den ”politiska eliten” tycker att det fungerar bra med färre möten, mindre församlingar och fler icke fysiska träffar.

Och visst finns det brister i vår demokrati men Winston Churchill hade förmodligen rätt när han sade det han sa om demokrati nämligen att alternativen är sämre.

Vi måste slå vakt om demokratin och det gör vi bäst genom att utöka antalet politiska uppdrag och samtidigt minska tjänstemännen/kvinnornas makt annars är vi snart i ett samhälle där teknokratin har tagit över demokratin.

Så tyvärr så tror jag att den fråga som jag inledde den här texten med måste besvaras med ett ja. Coronapandemin medverkar till att det fysiska och sociala avståndet mellan politikerna och väljarna/medborgarna kommer att öka. Coronapandemin medverkar till att rasera vårt demokratiska system.

Björn Samuelsson (S)

Karlstad

Artikeltaggar

Björn SamuelssonCoronavirusetDebattDemokratiFullmäktigeKommunerModeraternaRiksdagenSocialdemokraternaWinston Churchill