Kostsamt byggbråk

Ledare
PUBLICERAD:
Dyra brister i KTIC.
Foto: Ingrid Ramberg

Tvisten mellan Kristinehamns kommun och byggföretaget Noctor fortsätter, och kommer att bli dyr för alla inblandade. Bakgrunden är att kommunen inte velat godkänna bygget av den nya skolan KTIC (Kristinehamns teknik- och innovationscenter). Invigningen skjuts på framtiden minst ett år.

Intygen har inte räckt och dokumentationen har varit mycket bristande. Väderkänsligt byggmateriel har heller inte skyddats. Därför har kommunen hållit inne betalningar som i sin tur gjort det ekonomisk besvärligt för företaget.

Det är en sorglig historia som NWT skrivit mycket om. Kommunikationen mellan parterna har helt uppenbart brustit för att det skall ha gått så här långt. Noctor riskerar att gå i konkurs och då står kommunen där med notan. Men å andra sidan går det knappast heller att rucka på byggkraven. Risken är att motsättningarna gör att man inte hittar någon bra lösning.

Detta är en ledarartikel som uttrycker tidningens politiska linje. Nya Wermlands-Tidningens politiska etikett är konservativ.