Bilen behövs för en bra semester

Debatt | Coronaviruset
PUBLICERAD:
De allra flesta resorna sker med bil i Sverige och den rådande pandemin har redan påverkat våra resmönster så att bilen nu står för en större andel av resorna än tidigare, skriver Anders Ydstedt och Ivan Radulovic.
Foto: Erlend Aas/NTB Scanpix/TT
Framgångsrika städer och platser som vill dra till sig besökare måste helt enkelt vara tillgängliga med bil, skriver Anders Ydstedt och Ivan Radulovic.

Hemester blev ordet på mångas läppar sommaren 2020. Normalt sett brukar ungefär hälften av alla svenskar åka utomlands under ledigheten, men på grund av pandemiläget planerar nu sex av tio att semestra nära där man bor. Reserestriktionerna inom Sverige är hävda. Behovet av miljöombyte är också stort för många, särskilt med tanke på hur mycket tid man tillbringat i sina hem under våren. Detta kommer med största sannolikhet innebära att fler ger sig ut på vägarna i hemregionen för att besöka utflyktsmål och sevärdheter.

I syfte att minimera smittspridningen har Folkhälsomyndigheten (FHM) rekommenderat att kollektiva färdmedel som buss och tåg helst inte ska användas. Istället uppmuntras vi nu att cykla, gå eller köra bil. De allra flesta resorna sker med bil i Sverige och den rådande pandemin har redan påverkat våra resmönster så att bilen nu står för en större andel av resorna än tidigare. Detta kan mycket väl bli ett bestående mönster över tid.

Det är ingen som vet hur morgondagens bilar ser ut eller vad de kommer att drivas av. Men vad man kan vara ganska säker på är att de kommer att behöva gator och parkeringsplatser även i framtiden. Bilarna blir allt säkrare, mer miljöanpassade och tystare. Då blir det också lättare att få fordonen att samexistera med andra trafikanter, både på landsbygden och i städerna. Förutom all den frihet som bilen innebär för de som åker i dem kan de också bli ett väl integrerat inslag i landskapet eller i stadsmiljön. Detta gäller inte minst på alla de orter som är beroende av sin upplevelseindustri dit många reser på sommaren.

Framgångsrika städer och platser som vill dra till sig besökare måste helt enkelt vara tillgängliga med bil. Här följer några konkreta tips för politiker och planerare på alla nivåer som vill skapa sådana attraktiv och tillgängliga miljöer dit människor både kan jobbpendla och nöjesåka.

1. Investera mer i väginfrastruktur i hela landet, både när det gäller att underhålla och att bygga nytt. Mer vägar kommer att behövas, och att bara lägga resurserna på att fler ska åka tåg är ingen framkomlig väg. Allt behövs!

2. Goda möjligheter till parkering ska finnas även i städer. Både enskilda nybyggen och stadsplaneringen i stort måste ta hänsyn till att det ska finnas gott om parkering. Att minska antalet parkeringar totalt sätt är att detsamma som att stänga ute de som behöver bil, vilket det är de allra flesta.

3. Både bil, cykel, buss, tåg och andra färdmedel ska samexistera. Ställ inte de olika trafikslagen mot varandra! Ny teknik - både i fordonen och i byggnationer – gör att möjligheterna hela tiden förbättras. Bilen har utvecklats mycket både vad gäller säkerhet och miljö de senaste decennierna, vilket tycks ha gått en del förbi.

Bilen behövs alla tider på året, inte minst i semestertider. Pandemin har gjort detta än tydligare. Låt detta bli en lärdom inför framtiden.

Anders Ydstedt

Ordförande, KAK:s Expertråd

Ivan Radulovic

KAK:s Expertråd

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.