Ett slag mot integrationen

Debatt
PUBLICERAD:
Med den oansvariga invandringspolitiken som regeringen vill fortsätta bedriva, sviker man människor som fått en fristad i Sverige när vi inte haft förmågan att ge dem en verklig chans till integration, skriver Marléne Lund Kopparklint och Pål Jonson.

Förhandlingarna om Sveriges migrationspolitik har nu avbrutits. Socialdemokraterna valde att lyssna på den gröna elefanten i rummet och gav istället Miljöpartiet en central roll i utformningen av migrationspolitiken.

Marléne Lund Kopparklint (M), Riksdagsledamot, Värmland.
Foto: Rolf Matthies

För Moderaterna har det varit av största vikt att migrationsutredningens slutsatser speglar den tydliga majoritet som finns i riksdagen och hos allmänheten för en minskad invandring samt en stram, målstyrd och hållbar migrationspolitik. Det kräver minskade volymer, stramare regler för anhöriginvandring och försörjningskrav för anhöriga. 2020-talet får inte bli ännu ett decennium av ogenomtänkt invandring och misslyckad integration.

Moderaterna har varit villiga att kompromissa om enskilda förslag så länge helheten förblir stram. Socialdemokraterna delade tyvärr inte denna utgångspunkt och därför har en överenskommelse inte varit möjlig. Socialdemokraterna accepterade bara ett ”europeiskt mål” som skulle innebära ett mottagande om cirka 21 300 personer per år. Enligt Socialdemokraterna har det beräknats utifrån att mottagandet ska motsvara Sveriges befolkningsandel i EU sett över tre års tid med hänsyn till framtida prognoser. Det skulle alltså innebära större invandring än vad Migrationsverket räknar med i år (21 000).

Pål Jonson (M), Riksdagsledamot, Värmland.
Foto: Anton Eriksson

Det förslaget sa vi moderater nej till. För att ändå försöka hitta en bred överenskommelse lade vi fram två möjliga lösningar att diskutera. Dels att Sverige bör ligga på samma nivå som övriga nordiska länder, alternativt ett volymmål som ligger mellan det nordiska och europeiska snittet. Socialdemokraterna svarade då att det var för stramt och avslutade förhandlingarna.

Konsekvensen av detta blir att de stora integrationsproblemen som finns i de utsatta områdena kommer att fortsätta växa. Det handlar bland annat om att:

• Var tredje elev lämnar nian utan gymnasiebehörighet.

• Kvinnor står ofta långt från arbetsmarknaden.

• Alltför många fastnar i ett bidragsberoende.

• Den psykiska ohälsan ökar och riskerar gå i arv.

• Gängkriminalitet har tyvärr blivit en livsstil för många unga i utsatta områden.

Regeringens politik är svår att försvara när situationen ser ut som den gör på många platser i Sverige. Det här är framförallt en förlust för alla som lever i utsatta områden att vi fortsätter ha en invandring på ohållbara nivåer. Sverige måste vidta kraftfulla åtgärder för att vända den negativa och oroväckande spiral som vi befinner oss i.

Med den oansvariga invandringspolitiken som regeringen vill fortsätta bedriva, sviker man människor som fått en fristad i Sverige när vi inte haft förmågan att ge dem en verklig chans till integration. Det är inte humant att låta människor komma till Sverige utan att ge dem möjligheter att bli en del av det svenska samhället och vår gemenskap.

Marléne Lund Kopparklint (M)

Riksdagsledamot, Värmland

Pål Jonson (M)

Riksdagsledamot, Värmland

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.