Många grupper behöver extra stöd

Debatt | Coronaviruset
PUBLICERAD:
Vi Sverigedemokrater bryr oss om vår fantastiska hälso- och sjukvårdspersonal som dagligen sliter för värmlänningarnas bästa, skriver Ljubica Jasic Modin och Lars-Åke Berg.
Foto: Mikael Fritzon/TT
Med vårt senaste initiativ vill vi ge regiondirektören i uppdrag att ta fram en rimlig modell för extra ersättning till hälso- och sjukvårdspersonal även i Värmland, skriver Ljubica Jasic Modin och Lars-Åke Berg.

I Covid-19-pandemins spår är det många grupper som behöver extra stöd. Kulturaktörer får mer bidrag, företag som drabbas får hjälp, men en av grupperna som glöms bort är de som bär den tyngsta bördan, med risktagning, inställda semestrar, ökad arbetsbelastning, övertid och låga löner. Det handlar om hälso- och sjukvårdens personal.

Den 5 maj i år lämnade Sverigedemokraterna ett initiativärende till regionstyrelsen som handlade om att slopa förmånsbeskattningen av hälso- och sjukvårdspersonal. Vi gav regionstyrelsen i uppdrag att hemställa åt finansdepartementet att undanta hälso- och sjukvårdspersonal från förmånsbeskattning under Covid-19-pandemin.

Ärendet togs upp för beslut på regionstyrelsens senaste sammanträde den 23 juni. Vår förhoppning var att ärendet skulle bifallas, men tyvärr valde majoriteten av regionstyrelsens ledamöter att rösta emot vårt initiativ, med olika hänvisningar. Region Värmland valde att höja friskvårdsbidraget, som måste tas ut innan årsskiftet, från 1 200 kronor till 3 000 kronor. Friskvårdsbidraget är en löneförmån och inte någon form av ersättning.

Vi befinner oss i en pågående pandemi, som gett en sjukvårdskris i en skala som aldrig tidigare upplevts. Hur ska personalen kunna använda sitt friskvårdsbidrag med tanke på att pandemin fortsätter och inte ser ut att försvinna i närtid?

I motiveringen till avslaget av vårt initiativ kan man läsa följande: "Genom de skattelättnader som nu föreslås kan de anställda få till exempel presentkort för att handla och därigenom stödja det lokala näringslivet".

Tanken är god, men det får oss att tänka på Vrinnevisjukhuset i Norrköping där personalen fick ett presentkort värt 500 kronor på ost och en t-tröja istället för risktillägg. Är det detta vi ska erbjuda våra medarbetare som dagligen sliter inom vården?

På samma regionstyrelsesammanträde den 23 juni, lämnade vi ett nytt initiativ som handlar om att ta fram en modell för extra ersättning vid Covid-19-vård.

Regionstyrelsen i Västra Götalandsregionen beslutade i maj i år att ge en ersättning på 500 kronor per arbetat ordinarie eller extra pass (ej jour och beredskap) till de medarbetare som tjänstgör eller har tjänstgjort på enheter som behandlar inneliggande smittsamma Covid-19-patienter, där det krävs att medarbetaren bär skyddsutrustning.

Med vårt senaste initiativ vill vi ge regiondirektören i uppdrag att ta fram en rimlig modell för extra ersättning till hälso- och sjukvårdspersonal även i Värmland. Vi Sverigedemokrater bryr oss om vår fantastiska hälso- och sjukvårdspersonal som dagligen sliter för värmlänningarnas bästa. Det minsta vi kan bidra med under de speciella omständigheter som råder, är någon form av extra ersättning.

Ljubica Jasic Modin

Lars-Åke Berg

Sverigedemokraterna

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.