Karlstad sena med att införa digital post

Debatt
PUBLICERAD:
Postgången påverkas inte av helgdagar, trafik eller väderomslag. Vi pratar om att få posten på tre sekunder istället för tre dagar, skriver Anna Bäck.
Foto: Jonas Ekströmer/TT
Fördelarna med digital post är många jämfört med traditionell papperspost. Digital post är bättre för miljön, stabilare och mer kostnadseffektiv. Men alldeles för många kommuner är dåliga på att använda digital post. Fler kommuner måste våga ta steget och börja använda digital post, skriver Anna Bäck.

Sverige har påbörjat resan mot ett hållbart digitalt samhälle. Regeringens ambition är att myndigheter, kommuner och regioner ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter för att skapa en enklare vardag för privatpersoner och företag, men också för att säkerställa en effektiv offentlig sektor med hög kvalitet. Dessvärre ser vi en stor skillnad mellan regeringens ambition på området och hur det faktiskt ser ut i kommunerna.

Mina meddelanden är infrastrukturen där Sveriges kommuner, regioner och myndigheter kan skicka digital post på ett säkert sätt till medborgare och företag. Sedan oktober 2013 är det möjligt för kommuner att ansluta sig. Fortfarande är det många kommuner som inte har anslutit sig dit - Karlstad är ett exempel. Däremot är det flera myndigheter, till exempel Skatteverket och Försäkringskassan, som använder sig av digital post och som gör det väldigt bra.

Fördelarna med digital post är många jämfört med traditionell papperspost. Digital post är bra för miljön, stabilare och mer kostnadseffektiv. Genom att använda digital post sparar vi tiotusentals träd varje år och utsläppen från transporterna som distribuerar pappersposten blir betydligt mindre. Med en digital brevlåda nås du som mottagare dessutom direkt och säkert.

Postgången påverkas inte av helgdagar, trafik eller väderomslag. Vi pratar om att få posten på tre sekunder istället för tre dagar, var du än befinner dig. Inte minst under sommaren och flytten till sommarstugan blir fördelarna med digital post uppenbara. Du slipper eftersändning eller be grannen ta hand om posten. För kommunerna innebär en övergång till digital post en möjlig kostnadsbesparing eftersom det är billigare att skicka digital post än papperspost.

Listan på nyttor för mottagaren, avsändaren och samhället i stort kan göras lång. En digital utbyggnad skulle dessutom gagna framför allt de som bor i glesbygd och inte har tillgång till samhällets service i lika stor utsträckning. Det är i grunden en fråga om demokrati att kunna få sin post snabbt och säkert levererad.

Kivra har visat att det går att förändra en gammal och daterad infrastruktur i grunden. Men för att vi ska kunna fortsätta vår gemensamma digitaliseringsresa, där vi tillsammans skapar en enklare vardag för privatpersoner och företag men också en effektiv offentlig sektor med hög kvalitet, behöver fler kommuner ta steget och börja använda digital post. Om det är möjligt med digital post i Karlskoga, varför inte i Karlstad?

Anna Bäck

Vd, Kivra

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.