• idag
  12 aug
  24°
  • Vind
   3 m/s
  • Vindriktning
   S
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • torsdag
  13 aug
  27°
  • Vind
   3 m/s
  • Vindriktning
   SV
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • fredag
  14 aug
  27°
  • Vind
   5 m/s
  • Vindriktning
   S
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • lördag
  15 aug
  27°
  • Vind
   2 m/s
  • Vindriktning
   S
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • söndag
  16 aug
  28°
  • Vind
   2 m/s
  • Vindriktning
   S
  • Nederbörd
   0.0 mm

Felinstallerade solceller kan vara livsfarliga

Debatt
PUBLICERAD:
Med lägre priser och bättre produkter har solceller blivit ett attraktivt sätt för konsumenterna att bidra till ett mer hållbart samhälle, skriver Ola Månsson och Fredrik Byström Sjödin.
Foto: SÖREN ANDERSSON / TT
Installationsbranschens bedömning är att många solcellsanläggningar är felinstallerade, och Elsäkerhetsverkets statistik visar på att det är uppemot var tredje solcellsinstallation som har brister, skriver Ola Månsson och Fredrik Byström Sjödin.

I coronatider – när svensken investerar i hemester och renoveringar av hemmet – blir solceller och installation av dessa en attraktiv och klimatsmart investering. Tyvärr ökar felinstallerade installationer tillsammans med efterfrågan, vilket kan leda till livsfara. Många småhusägare och andra småskaliga energiproducenter känner inte till riskerna – och det egna ansvaret.

Marknaden för solcellsanläggningar har exploderat de senaste åren. Med lägre priser och bättre produkter har solceller blivit ett attraktivt sätt för konsumenterna att bidra till ett mer hållbart samhälle. Samtidigt sparar man in på de egna energikostnaderna. Utvecklingen är under stark tillväxt vilket är positivt, och något som vi på Installatörsföretagen välkomnar. Men i takt med att utvecklingen tar fart så är det viktigt att se till att de installationer som nu genomförs uppfyller fastställda krav.

En problematik som uppkommit är nämligen att solcellsmarknaden lockat till sig mer eller mindre seriösa aktörer. Installationsbranschens bedömning är att många solcellsanläggningar är felinstallerade, och Elsäkerhetsverkets statistik visar på att det är uppemot var tredje solcellsinstallation som har brister. Det kan handla om aktörer som kan glömma att upplysa kunderna om vilka regler som gäller, eller kanske genomför direkt felaktiga installationer. Installationer som skapar allmänfarliga risker för både konsumenten och dennes egendom.

Samtidigt rapporterar räddningstjänsten via Ekot om solcellsinstallationer som är ödesdigra vid släckning av brand. Räddningstjänsten måste vid brand kunna ta del av specifik dokumentation gällande den berörda solcellsanläggningen, detta för att kunna bryta strömmen rätt och undvika olyckor. Oseriösa aktörer delger sällan fullgod dokumentation.

Att installera solcellsanläggningar ställer stora krav på kompetens hos utförarna. Utförs inte installationerna på rätt sätt får dessa inte kopplas in på elnätet. Du som konsument riskerar att stå med en färdig solcellsanläggning som är en allmän brandfara eller som kan orsaka störningar på både elnätet, mobiltelefoni och samhällsviktiga radiosystem. Att åtgärda detta i efterhand kan bli mycket kostsamt, helt i onödan, och det kan innebära att anläggningen måste monteras ner. Detta är inte känt för alla småhusägare och andra småskaliga energiproducenter.

Så till dig som konsument – kom ihåg att seriösa elinstallationsföretag alltid upprättar en föranmälan med tillhörande försäkran, underskriven och klar. Det är dessa aktörer som är garanten för både ger driftsäkra elnät och säkra solcellsinstallationer. Utan underskriven föranmälan får ingen anläggning kopplas in på elnätet. Så välj en seriös aktör när du ska installera solceller för att undvika risk för liv och egendom.

Ola Månsson

Vd, Installatörsföretagen

Fredrik Byström Sjödin

Expert installationsteknik och elsäkerhet, Installatörsföretagen

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.