Varning för salafistisk moské

Publicerad:
Karlstads kommun bidrar till att underminera kvinnors och homosexuellas rättigheter i moskéns närhet, om en stat som Saudiarabien, direkt eller indirekt sätter agendan för inriktningen, skriver Runar Filper. Foto: Åsa Eneljung

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Det är ovanligt att de folkvalda inte respekterar ett folkinitiativ, utan röstar ner det, trots att det väckts genom namnunderskrifter av fler än 10 procent av kommunens röstberättigade, skriver Runar Filper.

Sverigedemokraterna bedrev under 2017 folkomröstningskampanjen om ”Detaljplan för del av Rud 2:1 – Moské och samlingslokal”. Kampanjen fick stort folkligt stöd och medial uppmärksamhet i hela Sverige. Hela 9 400 namnunderskrifter samlades in av SD och av dessa var 7 946 godkända. Det var tillräckligt med namnunderskrifter från Karlstads kommuninvånare för att väcka ett folkinitiativ enligt kommunallagen och begära folkomröstning.

Frågan togs upp i kommunfullmäktige om en folkomröstning skulle hållas. Det hade räckt med en tredjedels majoritet (21 röster), men SD stod ensamt på barrikaderna mot detaljplanen. Det är ovanligt att de folkvalda inte respekterar ett folkinitiativ, utan röstar ner det, trots att det väckts genom namnunderskrifter av fler än 10 procent av kommunens röstberättigade, så som kommunallagen beskriver.

Det var ett svek mot kommuninvånarna. En stor opinionsundersökning, utförd av Sentio Research, visade också på att mer än hälften av de tillfrågade ville ha folkomröstning. Men nu är den frågan avgjord, detaljplanen gick igenom i demokratisk ordning, men vissa partier utsatte sig själva för en svekdebatt då de inte lyssnade vare sig på sina egna väljare eller på kommuninvånarna.

Så skriver du en debattartikel

På teknik- och fastighetsnämndens möte den 8 april yrkade Sverigedemokraterna att Karlstads kommun ska begära en granskning av de ekonomiska bidragen som ska användas för finansieringen av moskén, men det avslogs.

En minaret på 22 meter kommer att finnas i anslutning till byggnaden, vilken ska komplettera byggnadens design, enligt bygglovsärendet. Hur långt är steget till att böneutropen ljuder över Rud, trots att föreningen redan från början bedyrat att inte ansöka om det?

SVT:s Uppdrag Granskning rapporterade den 2 februari 2011 att ”Diktaturstaten Saudiarabien betalar Göteborgs nya moské"... "till 100 procent finansierad av diktaturen Saudiarabien”. Det var alltså den saudiska staten som betalade. Inte enda svensk skattekrona bidrog till notan. Det enda som krävdes för att sätta igång med bygget var att den svenska staten accepterade pengarna från saudierna, enligt programmet.

Saudiarabien är en diktatur med en fundamentalistisk hållning till islam. Wahhabismen, som statsreligionen kallas, tillåter inga nytolkningar av koranen. Kvinnor har inte rösträtt, fick för fram till två år sedan inte köra bil, är förbjudna att umgås med män utanför familjen och deras vittnesmål väger hälften så tungt som en mans. Homosexualitet är förbjudet och den som överger religionen kan straffas med döden.

Vi vet också att Karlstads Islamiska kulturförening flera gånger låtit salafistiska imamer predika i deras nuvarande lokaler på Kronoparken, enligt P4 Värmlands granskning. Samma bokstavstrogna salafister har även föreläst i Arenan, bibliotekshuset. Detta kan tyda på att moskén kommer att representera en sådan riktning.

Karlstads kommun bidrar till att underminera kvinnors och homosexuellas rättigheter i moskéns närhet, om en stat som Saudiarabien, direkt eller indirekt sätter agendan för inriktningen.

SD varnar för radikalisering av unga muslimer. Det finns en stor risk och vi ser avskräckande exempel från Gävle, Eskilstuna och Örebro där salafister har tagit över. Ett tjugotal jihadister från Örebro reste till Syrien. En stor moské i Karlstad där fundamentalistiska intressen sätter agendan, riskerar att bli en rekryteringsplats för radikalisering.

Runar Filper (SD)

Riksdagsman och distriktsordförande

Artikeltaggar

DebattIslamiska kulturföreningenIslamismKarlstads kommunMoskéerRudRunar FilperSaudiarabienSverigedemokraterna

Läs vidare