Älgen viktig för jägare och markägare

Debatt
PUBLICERAD:
Brukandet av skog är viktigt, men i sammanhanget är det också viktigt att komma ihåg att de vilda djuren i skogen är en tillgång och framför allt klövviltet betingar ett högt värde för markägarna, skriver Anders Olsson och Andrée Brask.
Foto: Josefin Marjomaa
Älgen är viktig för de värmländska jägarna och markägarna och betingar höga ekonomiska värden, skriver Anders Olsson och Andrée Brask.

Nyligen presenterade Skogsstyrelsen årets ÄBIN, älgbetesinventeringen som varje år genomförs i hälften av Sveriges älgförvaltningsområden. Efter en långvarig trend med ökade skador på tall ser man i år en minskning av färska skador i södra och mellersta Sverige. Sedan ett nytt älgförvaltningssystem infördes i landet 2012 har älgstammen minskat i stort sett över hela Sverige. Detta samtidigt som skadenivåerna ökat. Denna ekvation är svår att få ihop när det samtidigt hävdas att älgstammen måste minskas för att få ner skadorna.

I det pressmeddelande som Skogsstyrelsen skickade ut häromveckan och som föranleder denna debattartikel fick Värmland mycket fokus. För att citera pressmeddelandet så kunde man läsa följande:

"Det finns emellertid ett växande orosmoln i Värmland där skadorna ligger kvar på en alltför hög nivå. Avskjutningen har minskat kraftigt under lång tid och enligt statistiken verkar älgstammen nu öka snabbt i flera av de inventerade områdena. Betesskadorna i skogen minskar därför inte i dessa områden. – Eftersom betesskadorna för Värmlands län som helhet ligger på en alltför hög nivå behöver ökningen av älgstammen stoppas och i stället inriktas på att, totalt sett, minska antalet älgar och andra hjortdjur. Samtidigt behövs en ökad föryngring av tall, säger Matts Rolander, regional viltsamordnare på Skogsstyrelsen."

Brukandet av skog är viktigt, men i sammanhanget är det också viktigt att komma ihåg att de vilda djuren i skogen är en tillgång och framför allt klövviltet betingar ett högt värde för markägarna. Därför bör det finnas en balans i brukandet av skog men att samtidigt kunna hålla goda stammar av klövvilt. Älgen är viktig för de värmländska jägarna och markägarna och betingar höga ekonomiska värden.

Vidare kan man fråga sig vilka resultat en minskad älgstam skulle ge. Som beskrivs i inledningen så har den svenska älgstammen minskats på senare år samtidigt som skadenivåerna på tall ökat. Jämför man älgtäthet och färska skador så ger det inget linjärt samband.

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att med den höga koncentration av varg som finns i Värmland behöver man ha en högre vinterstam av älg för att kunna ha en meningsfull jakt. Därför är det än mer viktigt att skogsstyrelsen intensifierar sina insatser i Värmland för att vi ska få ett ståndortsanpassat skogsbruk. Det vill säga att vi planterar tall på de marker som är lämpliga för detta samt i övrigt arbetar med foderskapande åtgärder för vårt klövvilt.

Anders Olsson

Ordförande, Jägareförbundet Värmland

Andrée Brask

Vice ordförande och klövviltansvarig, Jägareförbundet Värmland

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.