Välkommet moderat klarspråk

Ledare
PUBLICERAD:
Ulf Kristersson vill regera med KD och ta stöd av SD.
Foto: Henrik Montgomery/TT
Det får vara slut på tramset om Sverigedemokraterna, säger moderatledaren Ulf Kristersson. Det får det alls inte vara, kom svaret från de rödgröna. Det om något är ett tecken på att vi börjar återgå till mer av ett politiskt normalläge efter coronakrisen.

Det var i intervjuer i Dagens Industri (17/6) respektive Expressen (5/6) som partiledaren Ulf Kristersson härförleden luftade sin uppdämda frustration över hur låsningarna kring Sverigedemokraterna förlamat svensk politik. Men eftersom SD under coronakrisen har behandlats som ett parti bland andra i de periodvisa krissamtalen som skett med regeringen så sade Kristersson det självklara – att det onormala är att hålla två partier (SD och Vänsterpartiet) utanför alla samtal. "Det tramset pågick fram till den här krisen."

Månne var det en förhastad slutsats, för han fick raskt mothugg av de personer som har ett partimässigt egenintresse av att just hålla på och tramsa. Självaste finansminister Magdalena Andersson (S) sade till Expressen att det inte går att lita på Kristersson. Han har ju tidigare själv tramsat och då sagt att han inte skall samarbeta med SD.

Andra sjönk långt under anständighetsgränsen och kallade det "skamligt" (jämställdhetsminister Åsa Lindhagen, MP) eller "vidrigt" (oppositionsborgarrådet Karin Wanngård, S). Europaparlamentarikern Alice Bah Kuhnke (MP) ville inte vara sämre och sade att "Kristersson sällar sig nu till skaran högerpopulister som välkomnar rasismen i stället för att bekämpa den".

Så tyvärr, det är inte sluttramsat, åtminstone inte för vissa. De snabba motreaktionerna är också ett tecken på att vi ser en återgång till det vanliga politiska läget, och för vissa politiker innefattas en beröringsskräck och stigmatisering inför allt som rör SD. Kristersson däremot konstaterar nyktert att "vi slutar tramsa med att inte driva vår egen ståndpunkt för att den skulle kunna få stöd av SD". Och så måste det ju vara. Den egna politiken blir ju inte sämre för att en sverigedemokrat eller rent av vänsterpartist skulle tycka likadant.

Således tycker moderatledaren också att det är tämligen oproblematiskt att regera med SD-stöd. Det har han och Moderaterna ju strängt taget tyckt ända sedan valet. Och det är, givet det parlamentariska läget, och givet de sannolika kommande parlamentariska lägena, det enda sättet att få till en borgerlig regering. SD kan inte önskas bort, och att ge bort regeringsmakten till S med olika december- och januariöverenskommelser av den anledningen har inte fallit väl ut.

Det betyder inte att SD skulle sitta i en regering, men att man får förhandla med dem om olika politiska frågor i riksdagen, precis som man kommer att få göra med alla andra partier, om man vill uppnå majoritet för sina förslag, inklusive statsbudgeten. Så ser den parlamentariska verkligheten ut för alla regeringar. Och några majoritetsregeringar finns knappast i sikte. Istället måste vi få till ett samtals- och samarbetsklimat mellan partierna i riksdagen så att en regering kan regera på bästa sätt.

Kristersson gör en annan bra markering i intervjuerna mot Centern och Liberalerna. Det parti som han vill ha med i en borgerlig koalitionsregering är Kristdemokraterna, som visat sig lojala och pålitliga. C och L lämnas nu utanför. De har ju bekänt färg genom att stödja S-MP-regeringen. Det förlorade förtroendet återuppbyggs inte så lätt.

Detta är en ledarartikel som uttrycker tidningens politiska linje. Nya Wermlands-Tidningens politiska etikett är konservativ.