Karlstad måste stå upp för alla kvinnors rättigheter

Debatt
PUBLICERAD:
Gemensamt för områden där salafism har starkt fäste är att det i många fall lett till en oro hos lokalbefolkningen där muslimer, enligt Försvarshögskolans rapport ”Mellan salafism och jihadistisk salafism”, beskriver att de följs av ”moralpoliser”., skriver Jill Sörensen.
Foto: Susanna Persson Öste /TT
Varför väljer vi att låta detta förtryck och våld mot kvinnor slå rot i vårt samhälle? Varför låter vi invandrarkvinnor bli bestulna på sina rättigheter, sin frihet och sin trygghet, undrar Jill Sörensen.

Den 17 juni beviljade stadsbyggnadsnämnden i Karlstad den Islamiska kulturföreningen bygglov för en moské på Rud. Detta trots att ett antal granskningar visade att församlingen vid flera tillfällen bjudit in salafistiska imamer att predika vid sina sammankomster. I underlagen till kommunfullmäktiges beslut framgår också att det finns salafistiska inslag i föreningen.

Salafismen är en fundamentalistisk inriktning av islam. Enligt terrorforskaren Magnus Ranstorp finns det inslag av antidemokratiska åsikter i relation till nedsättande budskap om kvinnor, homosexuella, judar och icketroende. De inbjudna salafistiska imamerna har, enligt TV4 Värmlands granskning, predikat att ”kvinnan ska begränsas till hemmets sfär och mannen ska vara förmyndare för kvinnan” och att ”den exemplariska kvinnan ska lyda sin man utan att säga emot”, "Hon får inte gå ut utan hans tillåtelse, för han har den rollen att vara en ledare", samt att "den första och främsta plikten för en kvinna är att hon värnar mannens sexuella rätt". En av imamerna, Abdul Wadud uppmärksammades i SVT:s Uppdrag Granskning när han inför dold kamera avrådde en misshandlad kvinna från att polisanmäla sin man.

Förtryck av kvinnor och flickor är ett återkommande tema bland salafisterna. Kvinnor exkluderas från arbetsplatser, fråntas möjligheter till utbildning och får bara lämna hemmet i sällskap av en man. I kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2017-05-17 refererar man till Richard Lagervall, forskare i islamologi vid Lunds universitet, som säger att salafister begär att kvinnan ska täcka sig med en heltäckande slöja och att en man får fysiskt tillrättavisa sin fru om hon har varit olydig.

Gemensamt för områden där salafism har starkt fäste är att det i många fall lett till en oro hos lokalbefolkningen där muslimer, enligt Försvarshögskolans rapport ”Mellan salafism och jihadistisk salafism”, beskriver att de följs av ”moralpoliser”. Invandrarkvinnor vittnar om otrygghet, där deras vardag inskränks angående klädsel, deltagande i offentliga sammanhang och att som kvinna leva i ensamhushåll.

Varför väljer vi att låta detta förtryck och våld mot kvinnor slå rot i vårt samhälle? Varför låter vi invandrarkvinnor bli bestulna på sina rättigheter, sin frihet och sin trygghet?

På regeringens hemsida står det att målet för jämställdhetspolitiken är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sitt eget liv. Det står också att man ”tar sikte på fördelningen av den makt som ligger utanför det formella demokratiska systemet, till exempel inom det civila samhället, företag och medier. Till det civila samhället räknas också idrotten och trossamfunden” och att ”kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet”. Detta innefattar ”alla yttringar av fysiskt och psykiskt, inklusive sexuellt, våld och hot om våld som riktas mot kvinnor och flickor. Samt handlar om kvinnors och flickors rätt och möjlighet att bestämma över sin egen kropp, sexualitet och reproduktion.”

Det är lätt att vi börjar ta våra rättigheter för givna. Den som studerat historia vet hur farligt det kan vara. När vi ser att någon vill begränsa dessa rättigheter så måste samhället, med våra folkvalda i spetsen, agera.

Kultur är en levande organism som ständigt förändras genom de val vi gör i vårt samhälle. Låt inte #metoo eka tomt i Karlstad. Låt oss bygga det samhälle vi vill lämna till nästa generations kvinnor.

Jill Sörensen

Grundare av och ordförande för Knock Out Abuse

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.