Beredskap för flygplats

Ledare
PUBLICERAD:
Karlstads beredskapsflygplats.
Foto: Region Värmland

För drygt två veckor sedan föreslog en utredning från Trafikverket till regeringen att Sveriges 10 beredskapsflygplatser utökas till 19. Och Karlstads flygplats föreslås bli en av de nya.

Det vore synnerligen välkommet. Samhällets beredskap i form av till exempel sjuktransporter, brandflyg men också visst militärt flyg måste stärkas och då är geografisk spridning nödvändig. Det fina i kråksången att Karlstads flygplats redan gör många av de här sakerna, så infrastrukturen finns. Men nu kommer man att få ersättning för det.

Sedan all reguljär flygtrafik upphört i och med att Air Leaps Stockholmslinje försvann har oron för flygplatsens framtid varit stor. Att bli formell beredskapsflygplats tryggar framtiden även om det förstås vore önskvärt med nya vanliga flyglinjer också.

Detta är en ledarartikel som uttrycker tidningens politiska linje. Nya Wermlands-Tidningens politiska etikett är konservativ.