Karlstad en kommun för alla oavsett bakgrund

Publicerad:
Vi ser frågan om en moské på Rud som helt likvärdig med att till exempel Jehovas vittnen, buddhister eller katoliker skulle ansöka om tillstånd för att uppföra en lokal för religiösa ändamål, skriver Niklas Wikström, Frida Pettersson och Monika Bubholz. Foto: Privat

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Att kommunen skulle göra teologiska bedömningar av vilka religioner kommunen accepterar eller ej, är inte ett bra recept för framtiden, skriver Frida Pettersson, Niklas Wikström och Monika Bubholz.

Allt fler människor vill bo och verka i Karlstad, vilket vi tycker är bra. Karlstad ska vara en kommun för alla, oavsett bakgrund. Vi anser att olikhet och mångfald berikar oss och vårt gemensamma samhälle. Den grundlagsfästa friheten i Sverige innebär att människor med olika politiska eller religiösa åskådningar har såväl mötesfrihet, yttrandefrihet som organisationsfrihet. I Sveriges kommunallag och i plan- och bygglagen, som exempelvis stadsbyggnadsnämnden i Karlstad också har att rätta sig efter, så ska alla oavsett bakgrund behandlas lika.

Sedan minst 25 år tillbaka har vi haft moskéer på olika platser i Karlstad. Ett av samfunden som har varit med sedan 1990-talet är Islamiska kulturföreningen som vill uppföra byggnaden på Rud. Detta är en förening som är aktiv i dialog med andra samfund och med övriga lokalsamhället. Under åren då IS rekryterade terrorister i Sverige så jobbade de förtjänstfullt för att motverka dessa krafter, vilket bidrog till att inga ungdomar från Karlstad åkte iväg för att ansluta sig till IS.

I den kontakt vi genom åren haft med kulturföreningen har vi varit tydliga med att vi inte vill se utländsk finansiering av den nya moskén. Föreningen har i sin tur uppgivit att de inte ska göra sig beroende av utländska intressen och att finansieringen är helt öppen för insyn. De har även varit positiva till att arbeta för mer jämställdhet mellan könen och för att till exempel motverka hederskultur och detta är naturligtvis något vi får fortsätta att arbeta vidare med.

Så skriver du en debattartikel

För våra partier är religionsfriheten central och vi anser det vara av yttersta vikt att behandla olika trossamfund likvärdigt. Vi ser frågan om en moské på Rud som helt likvärdig med att till exempel Jehovas vittnen, buddhister eller katoliker skulle ansöka om tillstånd för att uppföra en lokal för religiösa ändamål.

Enligt detaljplanen får man bygga ett högre torn, en minaret, men det ska inte hållas böneutrop. Svenska kyrkan har inget emot att få en moské som granne. Det finns heller inga andra byggplaner som en moské inkräktar på. Vi uppfattar också att parkeringsfrågan, som några politiker har åberopat som ett problem, nu är löst.

När det gäller argumenten om att denna aktuella markbit istället skulle användas till ännu fler bostäder så kan vi konstatera att det under många år dessförinnan testats utan att någon byggherre varit intresserad samt att vi just nu planerar för flera tusen andra bostäder runt om i Karlstad kommun.

Förtryck av särskilda religiösa eller politiska grupper leder inte framåt. Att kommunen skulle göra teologiska bedömningar av vilka religioner kommunen accepterar eller ej, är inte ett bra recept för framtiden. Därför ser vi det som vårt ansvar att vara tydliga med vår ståndpunkt: religionsfriheten gäller. Det finns och ska få finnas moskéer i Karlstads kommun, liksom det finns kyrkor och andra föreningshus och lokaler för dem som inte är religiösa. Det är detta Karlstad som många väljer att bo i, och som många söker sig till. Låt oss värna ett varmt och öppet Karlstad.

Frida Pettersson (C)

Kommunalråd, Karlstad

Niklas Wikström (L)

Kommunalråd, Karlstad

Monika Bubholz (MP)

Kommunalråd, Karlstad

Artikeltaggar

CenterpartietDebattFrida PetterssonISIslamIslamiska kulturföreningenKarlstads kommunLiberalernaMiljöpartietMonika BubholzMoskéerNiklas WikströmRud

Läs vidare