Hoppa till huvudinnehållet

Stärk framtidens äldreomsorg

Publicerad:
Liberalerna har genom hela sin historia drivit frågor om förbättringar för våra äldsta, skriver Gösta Frödin.
Liberalerna har genom hela sin historia drivit frågor om förbättringar för våra äldsta, skriver Gösta Frödin. Foto: Gorm Kallestad/NTB Scanpix/TT

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Vi vill införa egna hemtjänstteam som baseras på individuell bedömning. Målet ska vara att man möter högst 8 personer i normalfallet, skriver Gösta Frödin.

Det är vi som ska skydda de äldre, nu är det kanske vi som kommer att ta livet av dem.” Orden kommer från en undersköterska i äldreomsorgen. Det är ett vittnesmål från golvet i en verksamhet som samtliga partier, under lång tid ägnat alltför lite kraft åt.

Coronapandemin har satt behoven att höja kvaliteten i äldreomsorgen i blixtbelysning. För svag vårdorganisation, för låg kontinuitet i vilka den äldre träffar, för låg kompetens hos framför allt timanställda och för lite ekonomiska resurser, har gett en äldreomsorg som brister i både trygghet, integritet och värdighet.

Så skriver du en debattartikel

Liberalerna har genom hela sin historia drivit frågor om förbättringar för våra äldsta. Bengt Westerbergs arbete på åttiotalet för eget rum i långvården, är ett av åtskilliga exempel på detta. Nu måste vi åter lyfta omsorgen om dem som en av våra allra viktigaste frågor. Därför presenterar vi nu fem förslag för en värdig äldreomsorg:

1. Eget team till varje hemtjänsttagare. I dag möter omsorgstagare i genomsnitt 16 olika personer under en tvåveckorsperiod. Vi vill införa egna hemtjänstteam som baseras på individuell bedömning. Målet ska vara att man möter högst 8 personer i normalfallet. Till hemtjänstteamet bör knytas specialistkompetens utifrån de egna behoven.

2. Nationell strategi för bättre bemanning och arbetsvillkor. Med stöd av Liberalerna och Centerpartiet genomförs nu ett tillfälligt äldreomsorgslyft. Men det räcker inte. Vi vill se bestämmelser om att äldreomsorgen i så hög grad som möjligt ska bemannas med fast anställda, för uppgiften utbildad personal, och inte med timvikarier. Det behövs också fler fast anställda undersköterskor och sjuksköterskor.

3. Läkare på äldreboenden. Trots att mer än en fjärdedel av svensk sjukvård bedrivs i kommunerna, får dessa inte anställa läkare. Inte minst geriatriker och allmänläkare borde kunna anställas av äldreboenden för en mer sammanhållen vård och omsorg av äldre. Inom sjukvården finns krav på chefsläkare med ansvar för patientsäkerheten. Även den kommunala vården och omsorgen bör inrätta funktionen chefsläkare.

4. Forskning och ett nationellt centrum för äldreomsorg. Vi vet för lite om vilka omsorgsåtgärder som bidrar till en hög kvalitet. Liberalerna vill avsätta minst 100 miljoner kronor till studier om hur vi stärker kvaliteten i äldreomsorgen. Inte minst behövs forskning om vilka tekniska lösningar som underlättar både uppsikt och stöd med bibehållen integritet. Vi vill även se ett kunskapscentrum för äldreomsorgen.

5. Språkkrav för äldreomsorgens personal. För äldre är det en trygghet att kunna kommunicera med någon som behärskar den äldres eget språk. Utrikesfödda spelar en viktig roll inom äldreomsorgen. Stat och kommun måste tillsammans ta ansvar för att de som behöver får möjlighet till fortsatt utbildning i svenska. För årsrika med annat modersmål än svenska, eller behov av teckenspråkkunnig personal, måste samhället så långt som möjligt se till att de kan få stöd på sitt eget språk. Personal i äldreomsorgen ska ha tillräckliga kunskaper i det svenska språket.

Med ökade ekonomiska resurser och de förbättringar Liberalerna nu föreslår kan vi höja trygghet, integritet och värdighet inom äldreomsorgen. Det är hög tid att prioritera våra årsrika medborgare.

Gösta Frödin

Liberala seniorer Värmland

Artikeltaggar

ÄldreÄldreboendeÄldreomsorgBengt WesterbergCenterpartietCoronavirusetDebattGösta FrödinLäkareLiberalernaUndersköterskaVårdbiträde