Hoppa till huvudinnehållet

Nu växer också en social skuld

Publicerad:
NWT Debattredaktion
debatt@nwt.se
Socialkontoret i Bengtsfors.
Socialkontoret i Bengtsfors. Foto: Conny Hultgren

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Trycket kommer inte att minska. Hela nio av tio socialsekreterare varnar för att våld, missbruk och psykisk ohälsa har ökat under epidemin, skriver Jurga Johansson och Beatrice Högå.

Många har med rätta varnat för den vårdskuld som bara ökat när sjukvården under Corona tvingats fokusera på epidemin. Mer i skymundan växer också en annan skuld. En social skuld. Det är viktigt att politiker på alla nivåer öppnar ögonen för den.

Många socialsekreterare vet att om ekonomin i en kommun blir ansträngd riskerar socialtjänstens behov att hamna under luppen. Det har vi sett förr. Låt inte det hända nu, politiker! Det vore bara en kortsiktig vinst. Att gömma sociala problem leder i slutänden till högre kostnader för hela samhället i form av ohälsa, utanförskap och barn som inte får den hjälp de behöver för att hamna rätt i livet.

Redan före epidemin var socialtjänsten satt under press. Trycket kommer inte att minska. Hela nio av tio socialsekreterare varnar för att våld, missbruk och psykisk ohälsa har ökat under epidemin. Det visar en ny undersökning från Akademikerförbundet SSR. Av de socialsekreterare som svarat i Värmlands län varnar 91 procent för samma sak.

Så skriver du en debattartikel

Socialsekreterarna har utbildning och kompetens att se de här problemen. Därför måste politikerna lyssna på larmsignalen från våra medlemmar. Den är tydlig: skär inte på resurserna till socialtjänsten när Sverige går in i ett nytt ekonomiskt läge efter den nuvarande krisen.

Det är inte bara mer ekonomiska resurser som behövs, utan också en modernare socialtjänstlag . Efter sommaren kommer utredningen om en ändrad socialtjänstlag. Vi har länge krävt att professionens roll ska lyftas av utredningen. Det handlar om socialsekreterarnas möjlighet att fatta beslut när de upptäcker problem. Det kan handla om missbruk, våld i hemmet, barn som far illa eller barn med diagnoser som behöver stöd.

Socialsekreterarna med sin expertis sitter på nyckelroller i bedömningar av hur de människorna ska få en stabil tillvaro. Det kan vara svåra beslut som måste föregås av gedigna utredningar. Men ändå är det i dag med ett ögonblicks penndrag möjligt för en nämndpolitiker att gripa in i ett socialtjänstärende som föregåtts av expertutredningar.

Något liknande skulle aldrig hända inom vården, att en patients plats i en vårdkö omprövas, mot en läkares bedömning. Faktum är att Sverige är det enda land i Norden där politiker kan gripa in i socialtjänsten på det sättet. Det är en rest från våra gamla fattigvårdslagar. Nu får regeringen snart möjlighet att kasta den lagstiftningen på sophögen. Inför hösten är vår uppmaning till alla politiker: ge socialtjänsten möjligheter att betala av den sociala skulden. Och ge verktyg i form av en socialtjänstlag för tjugohundratalet.

Jurga Johansson

Ordförande, Akademikerförbundet SSR, distriktsförening Värmland

Beatrice Högå

Förbundsstyrelseledamot, Akademikerförbundet SSR

Många socialsekreterare vet att om ekonomin i en kommun blir ansträngd riskerar socialtjänstens behov att hamna under luppen. Det har vi sett förr, skriver Jurga Johansson och Beatrice Högå.

Artikeltaggar

Akademikerförbundet SSRBeatrice HögåCoronavirusetDebattJurga JohanssonSocialtjänstenVärmlands län