Många åsikter kring den tänkta moskén

Insändare
UPPDATERAD:
PUBLICERAD:
Här ska Moskén byggas på Rud.Moské, Rud, Skiss, Teckning,
Foto: Mikael Lindblom
Klubbande av bygglov för den tänkta moskén i Karlstad väcker känslor.
Här är några av insändarna insändare som berör ämnet.

"Vi arbetar tillsammans med trossamfunden"

Svar till Karlsson på insändaren i NWT 200617 med rubriken ”En moské bidrar till ojämlikhet.”

I en insändare i NWT 200617 signerad Karlsson ställs en fråga hur Karlstads kommun tänker kring att bevilja bygglov för moské eftersom det kan bidra till ökad ojämlikhet som vi vill arbeta emot.

När en kommun beviljar ett bygglov görs det utifrån plan- och bygglagen. Den berör byggnadstekniska frågor. I det här fallet är det en förening som sökt bygglov för att bygga en samlingslokal och vi hanterar denna fråga på samma sätt som vi gör vi med alla föreningar som vill bygga en ny lokal.

Att värna demokrati, jämställdhet och religionsfrihet är viktiga uppdrag för en kommun och något vi arbetar med varje dag inom ramen för vårt kommunala uppdrag och mandat.

Som kommun kan vi arbeta förebyggande och det gör vi genom bland annat demokratiarbete i skolan. Vi har också ett pågående arbete tillsammans med trossamfunden. Där samverkar kommunen med Region Värmland, polis och samfunden i kommunen för att sprida kunskap, skapa goda relationer och stimulera demokrati och jämställdhetsfrågor.

Klubbande av bygglov för den tänkta moskén i Karlstad väcker känslor. I dag publiceras ett antal insändare som berör ämnet.

Ulf Nyqvist

Kommundirektör i Karlstads kommun

* * *

Överklaga beslutet om Moskébygget på Rud

Det är väl närmast vedertaget vid det här laget att landet saknar verkligt ledarskap som tar ansvar för konsekvenser av kända orsak/verkan-samband när man ser samhällsutvecklingen i stort med allt från Corona till brottslighet och otrygghet i allmänhet.

Ärendet med det planerade moskébygget i Karlstad är i linje med ovan och där Stadsbyggnadsnämnden/kommunen i sig hänvisar till att det är banker och det polisiära som skall hantera eventuella oklarheter med finansieringen i efterhand, seriöst!

Finns minsta risk, och här finns det många, så skall man självklart gå via försiktighetsprincipen. Kända risker: Usel belägenhet vid skola och kyrka inklusive trafikproblem, risk för ökad polarisering, extremism, påtryckning från externa stater, hedersförtryck, risk för framtida böneutrop, minskad jämlikhet med mera.

Med det sagt, varför tar inte kommunpolitiker och för den delen tjänstemän på stadsbyggnadsnämnden med flera sitt samhällsansvar, då risken är överhängande för mkt negativ riktning för även Karlstad? Vill härmed uppmana allmänheten till att överklaga beslutet.

Försiktighetsprincipen

* * *

Oron: Fler muslimer än kristna om 50 år

Islam är den snabbast växande religionen i världen och väntas gå om kristendomen som störst i världen. Jag har inget emot människor från andra kulturer och tänkte från början att jag inte heller brydde mig om det byggdes en moské i Karlstad.

Jag tänkte att vi har tagit emot ett mycket stort antal muslimer till Sverige och de vill utöva sin religion och vill såklart bygga en moské. Vi har religionsfrihet så det är självklart.

När jag nu har blivit varse om att islam kommer att vara större än kristendomen även i Sverige om cirka 50 år enligt uträkningar har jag börjat tänka om.

Hur kommer det vara i Sverige när ett islamistiskt parti får mer makt? Hur kommer våra svenska lagar med jämlikhet, demokrati och religionsfrihet att utformas? Jag tycker att det känns sorgligt och vemodigt att Sverige i framtiden kommer att bestå av fler muslimer än kristna. Många säger att religioner inte spelar någon roll men när man börjar tänka efter så handlar all kultur, seder och traditioner mycket om religion och till syvende och sist handlar allt om religion och politik.

A

* * *

Hyllar diskriminerande religion

Karlstads kommun har genom sitt beslut att godkänna etableringen av en stor moské visat att man hyllar en religion vars främsta kännetecken är att starkt diskriminera det kvinnliga könet. Att alstra barn och att stå vid spisen torde vara den muslimska kvinnans stora uppgift i tillvaron.

Anders

* * *

Återigen...

...ett beslut av Karlstads politiker som går emot folkviljan. Stadshuset, flygplatsen, Mumin och nu moskén. Hur har det fina Karlstad kunnat bli på detta viset?

Skattebetalare

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.