Jöktåget tuffar vidare

Ledare
PUBLICERAD:
Säg inte ja till höghastighetståg.
Foto: Daniel Cole/AP
Trots de svindlande kostnaderna och en politiska oenigheten ämnar januaripartierna gå vidare med planerna på att bygga höghastighetsjärnvägar i Sverige. Det är inget annat än katastrofalt oansvarigt och ett dråpslag mot både miljön och det övriga järnvägsnätet.

Under torsdagens sammanträde fattade den rödgröna regeringen beslut om att gå vidare med höghastighetstågen, vilket Dagens Nyheter rapporterade om. Detta efter förhandlingar mellan regeringen och dess stödpartier Centern och Liberalerna. Trafikverket får nu i uppdrag att ta fram uppdaterade kostnadsberäkningar för såväl infrastrukturen som helhet, men också särskilt för höghastighetsbanorna. Dessa kalkyler skall sedan utmynna i en proposition nästa år.

Beskedet är något förvånande, eftersom Liberalerna redan i höstas sade att de bara kunde acceptera höghastighetsplanerna om det största oppositionspartiet Moderaterna också var med ombord på tåget. Detta eftersom ett så omfattande och dyrt projekt, som dessutom sträcker sig över lång tid, behöver tillkomma i bred politisk enighet för att vara genomförbart. Och eftersom M med emfas sagt nej så borde därmed planerna falla.

Detta verkar dock regeringen ha ignorerat, för i februari deklarerade infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) att man ämnade köra på ändå. Från Liberalerna har heller inte hörts mycket sedan partiledaren Nyamko Sabunis utspel förra hösten om behovet av bred politisk enighet. Eftersom de uppenbarligen deltagit i de förhandlingar som lett fram till gårdagens regeringsbeslut får man förmoda att de blivit överkörda, eller snarare att de låtit sig bli överkörda. Ungefär som de ständigt blir med januariöverenskommelsen.

Visserligen så står höghastighetsjärnvägar som en av Jökens 73 punkter, men det är en tolkningsfråga då det också står att "den breda finansieringsdiskussionen mellan sju riksdagspartier ska återupptas och utgöra utgångspunkten för det fortsatta arbetet med projektet".

Projektet har tidigare beräknats kosta 230 miljarder kronor. Det är rena glädjekalkylen och det skulle förvåna om inte Trafikverkets nya beräkningar kommer att landa på en högre summa. Men oavsett vilken siffra som kommer att presenterats kommer det garanterat att bli dyrare än så. Så brukar det vara med stora infrastrukturprojekt.

9 av 10 infrastrukturprojekt spräcker budgeten, enligt en undersökning från Bent Flyvbjerg, en dansk professor som forskat mycket om infrastruktur. För spårbunden trafik har kostnaderna ökat med nästan 50 procent. Stockholms handelskammare har beräknat att, beroende på utgångspunkt, så kommer kostnaden att landa mellan 302 och 516 miljarder. Riksrevisionen har också sågat idén, och visat att det inte vore samhällsekonomiskt lönsamt. Varje satsad krona ger bara 25-40 öre tillbaka.

Nu finns det kanske en utväg. Det januaripartierna är eniga är om nu är uppdraget till Trafikverket. Sedan kommer finansieringsdiskussionen inför propositionen. Då finns alltjämt en chans att sätta stopp. Men ju längre tiden går, desto svårare kan det bli att backa, och L har inte rosat opinionsmarknaden hittills.

Detta är en ledarartikel som uttrycker tidningens politiska linje. Nya Wermlands-Tidningens politiska etikett är konservativ.