Polfjärd: Hållbart svenskt skogsbruk värnas

Signerat
PUBLICERAD:
Att den svenska linjen, om att det hållbara skogsbruket ska värnas, efter många om och men till slut fick gehör är därför välkommet och viktigt, skriver Jessica Polfjärd.
Foto: Henrik Holmberg / TT

Direkt från Europaparlamentet

Förståelsen för skogsfrågor är samtidigt låg bland såväl byråkrater som bland mina kollegor i Europaparlamentet som representerar länder som saknar ett aktivt skogsbruk, skriver Jessica Polfjärd.

Det europeiska samarbetet har gynnat Sverige på otaligt många sätt. Många beslut är bättre att fatta tillsammans med andra och särskilt när det gäller gränsöverskridande frågor är beslut på EU-nivå de som gör mest nytta. EU är emellertid inte utan fläckar. Det finns frågor där EU försöker få inflytande och fatta beslut, utan att egentligen ha makt att göra det.

Skogen är ett bra exempel på en sådan fråga. Förståelsen för skogsfrågor är samtidigt låg bland såväl byråkrater som bland mina kollegor i Europaparlamentet som representerar länder som saknar ett aktivt skogsbruk.

Det är inte konstigt att mina kollegor och jag har olika uppfattningar beroende på vilket land man kommer ifrån. Europa är en stor kontinent och naturen skiljer sig av förklarliga skäl avsevärt mellan exempelvis södra Italien och norra Sverige. Det blir därför ofta många diskussioner när det kommer till skogen, vilket drogs till sin spets under den senaste månaden när vi i Europaparlamentets miljöutskott arbetade med EU:s kommande skogsstrategi.

I min partigrupp ansvarade jag för förhandlingarna om skogsstrategin. Det var redan från start hårda överläggningar och viljan att ta in det svenska perspektivet var låg. Det krävdes därför mycket arbete för att få stöd för det svenska synsättet, att det faktiskt går att bruka skog effektivt och samtidigt värna hållbarhet och biologisk mångfald.

Även om politiken i Europaparlamentet bygger på att vi kan nå kompromisser var det inte självklart att vi skulle göra det den här gången. Partigrupperna till vänster hade som ingångsvärde att nästan ingen skog skulle brukas överhuvudtaget. De negativa effekterna det hade fått för svensk ekonomi och det europeiska klimatarbetet är svåra att överdriva.

Sveriges yta består till två tredjedelar av skog. Det är en fantastisk resurs som inte bara bidrar med jobb och tillväxt, utan även får sägas vara en del av vår kultur. Skogen bidrar också till förnybar energi, som kommer att vara avgörande i arbetet för att minska våra utsläpp.

Att den svenska linjen, om att det hållbara skogsbruket ska värnas, efter många om och men till slut fick gehör är därför välkommet och viktigt.

Ibland handlar politiska segrar inte om vad du lyckas få igenom, utan om vilka galenskaper du lyckas stoppa. När det gäller skogsfrågorna i EU hör det till regel snarare än undantag. Denna gång handlade det om att stoppa krav och regler som hade försvårat för det svenska skogsbruket. Mest betydelsefullt var emellertid att vi lyckades värna det svenska självbestämmandet över skogen, även om EU till viss del har befogenheter inom delar av skogspolitiken.

Långa förhandlingar som inte leder någonvart och där ingen är nöjd med resultatet hör ofta till vardagen i Europaparlamentet, som rymmer en bredd av politiska intressen. Men då och då kommer det glädjande nog ljusglimtar, där resultatet blir riktigt bra. Arbetet med EU:s skogsstrategi blev just en sådan ljusglimt för svensk del.

Jessica Polfjärd

Europaparlamentariker (M)

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.