Fadern, Sonen och … den Helige Ande?

Krönikor
UPPDATERAD:
PUBLICERAD:
Foto: Åserud, Lise
För ett år sedan fick jag ett brev. Det löd ungefär så här:

”Hej Sören! Jag har alltid trott på Gud. Men jag har en fråga vad gäller den så kallade ”treenigheten”. OM den nu finns – för inte hittar jag det ordet i Bibeln. Som barn och ung var jag ofta i kyrkan, och jag har en barnatro. Gud är Gud, Fadern, Vår skapare. Och Jesus Kristus är Guds son. Allt det tror jag på. Men hur ska man se på den Helige Ande? För mig är Gud, Fadern, och Jesus, Sonen, två distinkta personer, medan den Helige Anden för mig mer är som en Guds kraft; en osynliga och verksam kraft. Så: hur är det egentligen? Vad tror biskopen själv? Och vad säger Svenska Kyrkan?”

Ja, det var en liten nätt fråga att bita i. För det var ju just frågan om den Helige Ande som fick kyrkan att splittras i två delar en gång i tiden (mellan ortodoxa och katolska kristna). En brytning som gäller än idag, år 2020. En av de internationellt ledande forskarna på området, John Macquarrie, skrev en tegelsten kring det hela för sisådär 30 år sedan. Hans slutsats: för att till fullo förstå det filosofiska fikonspråk som till slut användes för att beskriva hur de tre personerna i gudomen (Fader, Son och Helig Ande) relaterar till varandra, så måste man nästan leva på 400-talet efter Kristus... språket är helt enkelt så uppbundet till de filosofiska strömningar som gällde just där och då.

Men nu lever vi ju på 2000-talet, och inte på 400-talet, så hur ska vi förstå den Helige Ande idag? Det är så jag förstår din fråga.

För att förstå den Helige Ande tror jag därför att det underlättar om vi inte fördjupar oss i de filosofiska formuleringarna från 400-talet. Istället kan vi gå tillbaka till Bibeln och de allra första kristna i fornkyrkan, och se hur man såg på och beskrev Anden då. Och då kommer man faktiskt till en förståelse som på många sätt liknar din: att den Helige Ande är Guds osynliga kraft som genomsyrar tillvaron. Jesus själv liknar Anden vid en vind. Och vinden kan man som bekant inte se. Inte desto mindre känner man av den.

Flera tidiga kristna tänkare är inne på att Gud planterat ett frö i var och en av oss: ett Gudsfrö, om man så vill. Gud har skapat världen på grund av sin godhet, gjort varje människa till sin avbild, och därför finns i varje människa ett frö av Gud. Och väljer vi att lyssna till det Gudsfröet, till den rösten i vårt innersta, ja, då lyssnar vi direkt till Gud. Justinus Martyren, en av de första kristna teologerna, hävdar till och med att var och en av oss kan lyssna till detta Gudsfrö som är nedlagt i oss, och om vi väljer att följa den inre rösten är vi kristna, även om vi aldrig ens hört talas om Jesus. Och detta sker genom den Helige Ande.

Genom årtusendena har kristna kommit i kontakt med denna Anda inom oss genom bön, gudstjänst och Bibelläsning. Vi – du och jag - kan ansluta oss till dem. Vi kan stänga av det inre och yttre bruset i minst en kvart varje dag. Vi kan läsa Bibeln. Vi kan tänka på det som vi är tacksamma för. Och vi kan lämna över det som tynger oss, det som smärtar, till Gud. Och vi kan gå i gudstjänst, antingen på en veckomässa eller i söndagens gudstjänst. Gör vi så under en period, så kommer vi på sikt att komma i kontakt med oss själva – och med den grund i tillvaron som vi kristna kallar för den Helige Ande.

Så enkelt – och så svårt – är det med den Helige Ande.

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.