Utbildningsmöjligheter viktiga för att kunna ställa om

Debatt | Coronaviruset
PUBLICERAD:
Genom en rad utbildningssatsningar vill vi både möta den ökande arbetslösheten och investera för framtidens utmaningar, skriver Gunilla Svantorp.
Foto: Lisa Olaison
Beslutet att hålla grundskolan öppen har varit en styrka och det är mycket bra att fler delar av utbildningssystemet kommer öppnas för närundervisning i höst, skriver Gunilla Svantorp.

Värmen och sommaren är här men en annorlunda sommar väntar. Antalet människor som behöver vårdas på sjukhus på grund av coronapandemin har minskat och regeringen har meddelat att symtomfria personer tillåts resa inom Sverige. Samtidigt vet vi att läget fortfarande är allvarligt. Coronapandemin har slagit hårt mot jobb och företag och många unga riskerar att stå utan sysselsättning i sommar.

Coronapandemin har varit en extremt prövande tid för samhället och inte minst för det svenska utbildningssystemet. Rektorer, lärare och övrig personal har slitit hårt för att på rekordtid ställa om skolverksamheten och anpassa undervisning till distans. För många elever har utbrottet försvårat möjligheterna att nå kunskapskraven. Beslutet att hålla grundskolan öppen har varit en styrka och det är mycket bra att fler delar av utbildningssystemet kommer öppnas för närundervisning i höst.

Söktrycket på många utbildningar, inte minst vårdutbildningar, har ökat. Det är väldigt glädjande eftersom vi behöver tusentals skickliga vårdbiträden, undersköterskor och sjuksköterskor för att kunna möta framtidens behov inom vården.

När sommaren nu är här så innebär det för många semester, skolavslutningar, sommarlov och sommarjobb. Men så är det inte för alla. Ungdomsarbetslösheten har på ett år ökat från 7,5 procent till 11,4 procent. Oron för framtiden riskerar att öka. För många unga blir frågan om man kommer kunna få det där jobbet eller komma in på den där utbildningen man drömmer om.

Genom en rad utbildningssatsningar vill vi både möta den ökande arbetslösheten och investera för framtidens utmaningar. Vi har:

• Tillfört 6000 fler platser på sommarkurser på högskolor och universitet. Så att fler studenter kan läsa in en utbildning med snabbare takt. På så sätt skapar vi också möjligheter för fler att bredda sina studier när sommarjobben minskat.

• Utökat antal platser på basutbildningar. För att fler ska kunna bli behöriga att läsa exempelvis en vårdutbildning eller teknisk utbildning har vi nu utökat antalet platser på basårsutbildningarna med sammanlagt 4 000 platser under 2020 och 2021.

• Utökat medel till regionalt yrkesvux. Så att vi kan möta behovet av skickliga yrkesarbetare som exempelvis svetsare, barnskötare och undersköterskor.

• Tillfört fler platser på arbetsmarknadsutbildningar och yrkesutbildningar i hela landet, för att fler ska stå rustade att ta de jobb som kommer finnas.

• Satsat 120 miljoner på lovskola, för att fler barn och unga som riskerar att inte klara kunskapsmålen ska få möjlighet att ta igen studier under sommaren.

• Infört ett äldreomsorgslyft. Rätten till heltid inom omsorgen och att kunna utbilda sig under arbetstid var ett av våra vallöften inför valet 2018. Det blir nu verklighet i och med det äldreomsorgslyft som regeringen tagit fram tillsammans med Kommunal och Sveriges Kommuner och Regioner. Satsningen väntas ge välfärden 10 000 nya vårdbiträden och undersköterskor som också får fasta anställningar.

Vi står fortfarande inför en prövande tid till följd av coronapandemin. Inte minst då pandemin har ökat risken för att fler inte klarar skolan och att fler drabbas av arbetslöshet. Vi socialdemokrater vill möta det allvarliga läget med omfattande satsningar på utbildning och omställning så att fler kan växa och växla. Genom att satsa på utbildning skapar vi både möjligheter för fler att studera istället för att gå arbetslösa och investerar för ett bättre samhälle i framtiden. Så bygger vi ett starkare samhälle och en bättre framtid för Sverige.

Gunilla Svantorp (S)

Ordförande i riksdagens utbildningsutskott

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.