Oundvikligt moskébeslut

Ledare
PUBLICERAD:
Med eller utan tillräckliga parkeringsplatser, här skall moskén byggas på Rud.
Foto: Mikael Lindblom
I går beslutade stadsbyggnadsnämnden i Karlstad att ge bygglov för den omdebatterade moskén på Rud. Beslutet var väntat, även om det skedde med röstsiffrorna 7-4, och där ledamöterna för Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna var mot ett godkännande. Det är också de tre partier som hela tiden varit motståndare till moskébygget på Rud.

Även om ärendet lär överklagas så är det nu politiskt avslutat, som nämndens ordförande Erik Nilsson (KD) konstaterade efteråt. Fast egentligen var det i praktiken avgjort redan för nästan precis tre år sedan, då kommunfullmäktige fattade beslut om att godkänna detaljplanen. Det som stadsbyggnadsnämnden har att ta hänsyn till är plan- och bygglagen, vilket gjorde att motståndarpartierna tog fasta på parkeringssituationen. Onekligen innovativt.

Visst blir det trångt på Rud, och behovet av 120 parkeringsplatser kan knappast lösas långsiktigt genom att parkera på andra näraliggande platser. Dessa är ju redan upptagna för andra verksamheter och boende. Men det var knappast troligt att man skulle lyckas fälla hela projektet på frågan om parkeringssituationen. Andra partiers företrädare som möjligen kunde vara tveksamma till bygglovet, skulle ha svårt att sälja den lite krystade förklaringen. Frågan skulle bli varför de inte agerade tidigare, om de nu var tveksamma.

Och det kan man fråga sig. Den politiska processen har omgetts av många skygglappar, men också av ren populism. Sverigedemokraterna, som hade varit motståndare till alla typer av moskéer, ville ha en folkomröstning som bara skulle ha ökat polariseringen och misstänkliggörandena. Det blev heller ingen sådan.

Problemet är inte en moské i sig. Problemet är dels läget men framför allt den berättigade oro för vilken inriktning moskén kommer att ha. När det gäller läget så är Rud ett dåligt val. Det blir som sagt trångt, men framför allt så ligger den för långt från där de flesta muslimer bor i Karlstad. För några år sedan föreslog det att bygga en moské på Kronoparken, men det gillade inte politiker som ville ha en närmare centrum, för att kunna visa upp Karlstads mångfald. Men Kronoparken hade onekligen varit ett bättre val.

Huvudinvändningen är dock oklarheterna om inriktningen, och den där till kopplade finansieringen. Islamiska kulturföreningen har inte velat reda ut var pengarna till bygget skall komma ifrån. Många moskébyggen i Sverige och andra länder har betalats med saudiska pengar. I Saudiarabien härskar en extrem variant av sunni-islam. Det brukar betyda att moskéerna då också får den inriktningen.

Islamiska kulturföreningen har tidigare (våren 2017) granskats av Sverige Radio Värmland och där fann man kopplingar till salafister (bokstavstrogna, intoleranta fundamentalister). Flera salafistiska imamer har fått predika och föreläsa hos Islamiska kulturföreningen. Men detta var inget som stadsbyggnadsnämnden kunde ta hänsyn till. Det borde ha gjorts av politikerna för tre år sedan, innan fullmäktiges beslut. Nu blev godkännandet oundvikligt.

Detta är en ledarartikel som uttrycker tidningens politiska linje. Nya Wermlands-Tidningens politiska etikett är konservativ.