Låt debatten handla om naturvård

Debatt
PUBLICERAD:
Debatten borde istället handla mer om hur vi kan öka kvaliteten i naturvården, utveckla smartare naturhänsyn i hela landet och öka variationen i landskapet, skriver Hannele Arvonen, Peter Bergman och Olof Johansson.
Foto: Fredrik Sandberg/TT
Mer än halva arealen i Sveaskogs ekoparker har formellt bindande skydd genom naturvårdsavtal med Skogsstyrelsen och vi följer en skötselplan som diskuteras med Skogsstyrelsen och berörd länsstyrelse vid årliga förvaltningsmöten, skriver Hannele Arvonen, Peter Bergman och Olof Johansson.

Sveaskog har nominerats till Jordens vänners greenwash-pris, avsett att gå till en aktör som ”förvillat mest med sina oärliga miljöbudskap”. Det kan möjligen ses som kulmen på en kampanj med syfte att framställa Sveaskog som naturvårdsmarodör. Det allvarligaste med detta är att det ger helt fel bild till den breda allmänheten. I själva verket har Sveaskog genom sina naturvårdssatsningar sannolikt bidragit mer än någon annan aktör utanför myndighetssfären till de nationella miljömålen.

Sedan miljömålssystemet kom på plats i slutet av 1990-talet har vi fått arealmål på 550 000 hektar formellt skyddad skog, ett mål som nu är nära att uppnås. Sveaskog har under perioden bidragit till att drygt 200 000 hektar av dessa skyddats. Därutöver har bolaget på egen hand avsatt hundratusentals hektar som naturvårdsskogar.

I det sammanhanget är det paradoxalt att vi även får återkommande kritik för påstådda avverkningar i nyckelbiotoper. Det är ologiskt att vi skulle vilja avverka de allra finaste naturområdena. Istället är nyckelbiotoperna en viktig tillgång, vilket också indikeras av att 24 procent av landets registrerade nyckelbiotoper finns på Sveaskogs mark samtidigt som bolagets andel av den totala skogsarealen är 14 procent.

Sveaskogs ekoparker är ett annat exempel på paradoxen mellan våra omfattande naturvårdsinsatser och en sentida missriktad kritik. När Sveaskog själva lanserade ekoparkerna för 17 år sedan var det den största enskilda naturvårdssatsningen på decennier. 37 ekoparker om totalt 225 000 hektar har planerats för att bevara och förstärka värdekärnor för biologisk mångfald.

Mer än halva arealen i Sveaskogs ekoparker har formellt bindande skydd genom naturvårdsavtal med Skogsstyrelsen och vi följer en skötselplan som diskuteras med Skogsstyrelsen och berörd länsstyrelse vid årliga förvaltningsmöten. Så här har det varit sedan den första ekoparken invigdes 2003. Det nya är en kritik utifrån, ofta i form av generaliserande snabbspridda omdömen innan vi i den praktiska skötseln ens hunnit ta ställning till ny information och kunskap om till exempel olika artförekomster.

Den senaste tidens vilseledande kritik fördunklar och försvårar mer angelägna diskussioner. Debatten borde istället handla mer om hur vi kan öka kvaliteten i naturvården, utveckla smartare naturhänsyn i hela landet och öka variationen i landskapet. På ett mer övergripande plan borde vi prata om hur vi kan balansera olika värden och samtidigt nå en fossilfri livsstil - och om vilken roll Sveaskog, som statligt skogsbolag, ska spela för en sådan utveckling.

Hannele Arvonen

Vd, Sveaskog

Peter Bergman

Naturvårdschef, Sveaskog

Olof Johansson

Skogspolitisk chef, Sveaskog

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.